Η IDC υπολογίζει ότι ένα (όχι και τόσο πιθανό) Grexit θα μείωνε τις δαπάνες Πληροφορικής, δραματικά στην Ελλάδα, κατά 18% μέσα στο 2016, ενώ μέχρι το 2019 η IDC αναμένει ότι οι συσωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις ενός πιθανού Grexit θα μείωναν τις δαπάνες στα 3,7 δις. δολ. για την περίοδο πρόβλεψης.

Όμως και στη Δυτική Ευρώπη οι δαπάνες θα επηρεάζονταν αρνητικά, ωστόσο πιο συγκρατημένα με χαμηλότερη ποσοστιαία μονάδα μείωσης αναφορικά με τη συνολική ανάπτυξη για την αναθεωρημένη πρόβλεψη του 2016. Δεδομένης της σημερινής τελικής προθεσμίας που έχει επιβληθεί στην Ελληνική κυβέρνηση, η IDC εξετάζει δύο σενάρια για την κατανόηση των πιθανών επιπτώσεων στις δαπάνες Πληροφορικής:

• Σενάριο 1:
οι διαπραγματεύσεις θα καταρρεύσουν και η Ελλάδα θα οδηγηθεί στο Grexit. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες Πληροφορικής στην Ελλάδα θα παρουσιάσουν σημαντική μείωση με τις Ευρωπαϊκές δαπάνες να επηρεάζονται ελαφρώς.

• Σενάριο 2:
η Ελλάδα θα έρθει σε συμφωνία διάσωσης με τους δανειστές της και θα μείνει στη ζώνη του Ευρώ. Παρά της συμφωνία βέβαια, η πτώση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης θα οδηγήσει σε διψήφια μείωση των δαπανών, ωστόσο με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το Σενάριο 1. Συνολικά οι δαπάνες στη Δυτική Ευρώπη θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες.

Σύμφωνα με την έκθεση Black Book Preliminary για το β’ τρίμηνο του 2015, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει μόνο το 0,5% των δαπανών Πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη και αυτή τη στιγμή είναι η χώρα με τις χαμηλότερες επιδόσεις στη Δυτική Ευρώπη αναφορικά με τις δαπάνες της (με ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 0,1%, μεταξύ 2015-2019). Με βάση αυτό, η IDC προβλέπει δύο σενάρια επιπτώσεων στις δαπάνες Πληροφορικής:

• Σενάριο 1:
οι δαπάνες της Ελλάδα στην Πληροφορική θα επηρεαστούν αρνητικά, λόγω της «φυγής» των ξένων εταιρειών, αλλά και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά (που θα μειώσουν την πιθανότητα δαπανών για προϊόντα και υπηρεσίες IT). Οι δαπάνες στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω και να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 14% το 2015 και του 18% το 2016, με τον ετήσιο ρυθμό μείωσης για την περίοδο 2015-2019 να είναι αρκετά υψηλότερος – στο 6,9%. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που προκύπτει σχετικά με την Ευρωζώνη και η αρνητική επιρροή όσον αφορά την εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις, σημαίνει ότι η αύξηση των δαπανών IT στη Δυτική Ευρώπη το 2016 θα αγγίξει το 0,8% (μειωμένη από την προηγούμενη πρόβλεψη του 1,6%).

• Σενάριο 2: Αναφορικά με τις δαπάνες IT, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Αυτό οφείλεται κυρίως στα συνεχιζόμενα μέτρα λιτότητας στην Ε.Ε. που θα επιβληθούν στη χώρα. Όσον αφορά τις δαπάνες IT της χώρας, αναμένεται μείωση της τάξης του 7% το 2015 και 12% το 2016, με τον ετήσιο ρυθμό μείωσης για την περίοδο 2015-2019 να διαμορφώνεται στο 4,8%. Στο σενάριο αυτό, δεν αναμένονται απευθείας επιπτώσεις στις δαπάνες IT στη Δυτική Ευρώπη.

Όπως αναφέρει ο Associate Research Director της IDC European Infrastructure and Software, Giorgio Nebuloni, «ενώ οι μακροοικονομικές επιπτώσεις όπως ένα πιθανό Grexit τείνουν να επηρεάζουν τους περισσότερους τεχνολογικούς κλάδους, οι δαπάνες σε hardware στη χώρα θα παρουσιάσουν ιδιαίτερα αρνητική πορεία ιδιαίτερα μεταξύ 2015-2017, καθώς τα επαναλαμβανόμενα έξοδα συντήρησης και τα πολυετή συμβόλαια θα προστατεύσουν το λογισμικό και τις υπηρεσίες – τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό».