Οι επενδύσεις των Service Providers σε τεχνολογίες ICT θα αγγίξουν το 2022 τα 426 δισ. δολάρια, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της IDC, καταγράφοντας ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 6%.

Σημαντική κινητήρια δύναμη αυτής της αγοράς αποτελεί η συνεχιζόμενη μετάβαση από τις on-premise υποδομές στα as-a-service μοντέλα. H IDC βλέπει στην αγορά των Cloud και Digital Service Providers τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 9% (και 105 δισ. δολάρια ετήσιες δαπάνες σε τεχνολογίες ICT το 2022). Παρόλο αυτά, οι Communication Service Providers θα συνεχίσουν, όπως και πριν, να αποσπούν τη μερίδα του λέοντος – με δαπάνες που θα αγγίξουν τα 254 εκατ. δολάρια το 2022.

Οι τεχνολογικές επενδύσεις των Colocation και Managed Services Providers από την άλλη θα αυξάνονται κατά 7% σε ετήσια βάση, για να φτάσουν τα 67 δισ. δολάρια το 2022. Προς το παρόν οι Service Providers προκαλούν το 44% των δαπανών παγκοσμίως σε θεμελιώδεις τεχνολογίες υποδομών – όπως είναι η προμήθεια server και storage, o enterprise εξοπλισμός δικτύωσης, το storage και το δικτυακό software –  σύμφωνα με την ΙDC.

To περασμένο έτος παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+28% από +24%) των ICT επενδύσεων ιδιαίτερα από τους Cloud και Digital Providers –  από τα 39 δισ. δολάρια στα 51 δισ. δολάρια. Η IDC κάνει λόγο, τέλος, και για σημαντικές γεωγραφικές διακυμάνσεις: ενώ το ποσοστό των δαπανών σε θεμελιώδεις τεχνολογίες υποδομών στις ΗΠΑ άγγιζε το 43% (θα φτάσει το 47% το 2022), το αντίστοιχο ποσοστό της Δ. Ευρώπης είναι πολύ χαμηλότερο (12%, το οποίο θα παραμείνει αναλλοίωτο τα επόμενα χρόνια).