Η δυτικοευρωπαϊκή αγορά PCs κινήθηκε σε θετική τροχιά (+3% σε αριθμό συσκευών και +5% σε έσοδα) τους δύο πρώτους μήνες του τρίτου τριμήνου, όπως καταγραφεί η Context σε πρόσφατη μελέτη της.

Ώθηση στην αγορά, δόθηκε, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως από το commercial τμήμα της αγοράς, ένεκα της μετάβασης των επιχειρήσεων στα Windows 10, που τις οδήγησε σε αγορές νέων συστημάτων. Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις καταναλωτικών PCs συνέχισαν την πτωτική πορεία τους, αν και κατέγραψαν, λόγω της έναρξης της back-to-school περιόδου, υποχώρηση μόλις 1% σε σχέση με το -10% του δεύτερου τριμήνου.

Αν και οι πωλήσεις συστημάτων όπως ultrathin notebooks και Chromebooks είχαν θετική επίδραση στην αγορά, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν πλήρως την εξασθενημένη ζήτηση για mainstream PCs. Tα έσοδα της αγοράς PCs αυξήθηκαν κατά 5% στις αρχές του γ’ τρίμηνου σε σχέση με πέρσι , ένεκα της αύξησης των παραγγελιών και της μέσης τιμής πώλησης (στα 573 ευρώ, +2%).