Οι τεχνολογικές δαπάνες των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως ανήλθαν, για το 2014, στα 895 δις. δολ., συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δαπανών τους, σύμφωνα με την έρευνα “The Big Guns: IDC’s Worldwide Top Ten IT Spenders”, της IDC.

Η εταιρεία με τις υψηλότερες δαπάνες Πληροφορικής είναι η Wal-Mart, ενώ ακολουθούν οι Bank of America, Citigroup, AT&T και JPMorgan Chase. Οι 9 στις 10 εταιρείες αύξησαν τις δαπάνες Πληροφορικής σε σχέση με το 2013, ενώ κατά μέσο όρο, οι εταιρείες αυτές κατανέμου περίπου το 1/3 του προϋπολογισμού για τεχνολογίες σε εσωτερικές υπηρεσίες και σε μισθούς και παροχές για προσωπικό τηλεπικοινωνιών. Οι εταιρείες έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: αναμένουν την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. H IDC προτείνει στους παρόχους όχι μόνο να λαμβάνουν υπόψη τους το feedback που παίρνουν από αυτούς, αλλά και να ανταποκρίνονται και να αντιδρούν αναλόγως.