Αυξημένες πωλήσεις κατά 16%, οι οποίες ανήλθαν στα 96,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε την περσινή χρονιά σε σύγκριση με το 2022 ο τομέας Πληροφορικής του ομίλου Ideal, o οποίος περιλαμβάνει τις εταιρείες Byte, Adacom και Ideal Electronics.

Η αύξηση αυτή, όπως επισημαίνει η εισηγμένη, οφείλεται στην εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που συνεχίζουν να ενισχύουν τις επενδύσεις τους τόσο προς το cloud, των υπηρεσιών Αs a Service και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις με αποτέλεσμα την ανοδική ζήτηση για τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουν οι επενδύσεις της εταιρείας στην Πληροφορική.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία του κλάδου Πληροφορικής, τα EBITDA αυξήθηκαν το 2023 κατά 27% στα 12,4 εκατ. ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αύξησης των εσόδων και τα Κέρδη προ Φόρων κατά 24% στα 9,2 εκατ. Τέλος, τα Κέρδη  μετά από Φόρους αυξήθηκαν κατά 27% και διαμορφώθηκαν στα 7,1 εκατ.

«Το 2023 ολοκληρώσαμε τον 1ο κύκλο του μετασχηματισμού της Ideal σε εταιρία συμμετοχών και θέσαμε τις βάσεις για τα επόμενα βήματα.  Ο στόχος για τα επόμενα χρόνια παραμένει η αύξηση των μεγεθών μας μέσα από προσεκτικές επενδυτικές κινήσεις. Το 2024 θα είναι έτος προκλήσεων  αλλά προσδοκούμε ότι το χαρτοφυλάκιό μας θα διαγράψει ανοδική πορεία», δήλωσε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ideal Holdings.