Στην εξαγορά του 100% της Netbull προχώρησε η Adacom, θυγατρική της Ideal Holdings. Η Netbull ιδρύθηκε το 2013 από στελέχη της πρώην Bull και παρέχει υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας με έμφαση στην διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας (Incident Response) και στην παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και πρόληψης συμβάντων κυβερνοασφάλειας μέσω ενός Σύγχρονου Επιχειρησιακού Κέντρου Ασφάλειας (SOC – Security Operation Center) με χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Netbull απασχολεί 42 υπαλλήλους εκ των οποίων το 90% είναι εξειδικευμένα στελέχη κυβερνοασφάλειας. Το 2021 είχε έσοδα 5,27 εκατ. ευρώ, EBITDA  1,05 εκατ. ευρώ, ταμείο 200.000 ευρώ και μηδενικό δανεισμό. Τα έσοδα της Netbull προέρχονται κυρίως από υπηρεσίες SOC as a Service και αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και στο πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι οργανισμοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η συναλλαγή θα ανέλθει στα 6,3 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με την ολοκλήρωσή της με ίδια κεφάλαια της Adacom και με τραπεζικό δανεισμό. Εκτιμάται ότι το 2022 οι δύο εταιρείες μαζί θα φτάσουν σε κύκλο εργασιών τα 20 εκατ. ευρώ και EBITDA μεγαλύτερο από 2,5 εκατ. ευρώ.

«H Νetbull συνεπής στην στόχευση της να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών και τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας στην ΝΑ Ευρώπη, προχώρησε στην συμφωνία με την Adacom, με σκοπό την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της τόσο σε τεχνολογικό όσο και γεωγραφικό επίπεδο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Netbull, Νικήτας Κλαδάκης.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Adacom, Πάνος Βασιλειάδης, ανέφερε μεταξύ άλλων, πως με την εξαγορά της Netbull επιτυγχάνεται ένας σημαντικός στόχος μας που είναι η ενδυνάμωση μας στον τομέα της αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας και SOC as a Service»