Αύξηση πωλήσεων στα προϊόντα πληροφορικής καθώς και σε λύσεις/προϊόντα Κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών εμπιστοσύνης κατέγραψε ο όμιλος Ideal την περσινή χρονιά, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση που δημοσίευσε για το 2021.

Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των προϊόντων πληροφορικής (φορητοί υπολογιστές και προϊόντα τεχνολογίας) ανήλθαν σε 7 εκ. σημειώνοντας αύξηση 160% σε σχέση με το 2020. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε η δράση «Ψηφιακή Μέριμνα», η συνέχιση της εξ αποστάσεως εργασίας και τηλεκπαίδευσης, καθώς και η αύξηση των online πωλήσεων και η χρήση του διαδικτύου.

Οι πωλήσεις της δραστηριότητας λύσεων/προιόντων κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών Εμπιστοσύνης ανήλθαν σε 18,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 24%. Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όπως επισημαίνεται, οι ολοένα και αυξανόμενοι κίνδυνοι από ψηφιακές απειλές που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί το τελευταίο διάστημα παρασύρει ανάλογα και τις επενδύσεις για προστασία από αυτές τις απειλές.

Παράγοντες που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις πωλήσεις το 2022 είναι:

  • Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, όπως το cloud computing και το 5G οι οποίες θα απαιτήσουν επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεις στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
  • Η συνέχιση της τηλεργασίας θα απαιτήσει αυξημένες ανάγκες σε κυβερνοασφάλεια.
  • Η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.
  • Τα μεγάλα έργα κυβερνοασφάλειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που αναμένεται να προκηρυχθούν.
  • Η εξέλιξη του Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (GDRP, NIS, IMO, eIDAS κλπ) και οι σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης

Στον τομέα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης η εταιρεία έχει συνάψει τριετείς συμβάσεις, με οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών, σφραγίδων και χρονοσημάνσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Mε την προσθήκη νέων στελεχών στο δυναμικό της, η Ideal προσδοκά την διεύρυνση της δραστηριοποίησής της σε νέες αγορές – τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού – καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού, τα οποία θα κάνουν ακόμα πληρέστερες τις λύσεις που προσφέρει στους πελάτες της.