Η REALIZE, με το διαδικτυακό τόπο «ideas in @ction», απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής και καινοτομίας προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει ιδέες που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σε μορφή website και να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.

Έως τις 31 Ιανουαρίου που λήγει η ενέργεια, στο forum του ideas in @ction παρουσιάζονται ιδέες, αναπτύσσεται διάλογος και δημιουργείται μία γόνιμη αλληλεπίδραση με κοινωνικό/φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Όλοι οι επισκέπτες μπορούν να δουν και να ψηφίσουν την ιδέα που θεωρούν ότι έχει τον καλύτερο αντίκτυπο, ενώ μπορούν παράλληλα να καταθέσουν και τις δικές τους ιδέες. Η πιο δημοφιλής ιδέα θα μετουσιωθεί σε ένα πλήρες website, το οποίο θα υλοποιηθεί από την Realize μέσα στο 2011.