Η IBM διαθέτει στο IBM Cloud το Identity Mixer, ένα νέο εργαλείο για την προστασία των αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών ενός καταναλωτή.

Προσβάσιμο στους developers μέσω Bluemix, το Identity Mixer βασίζεται σε έρευνα κρυπτογράφησης πολλών ετών και βοηθά στη μείωση των συμβάντων κλοπής ταυτότητας ως αποτέλεσμα του διαμοιρασμού προσωπικών δεδομένων σε mobile και web εφαρμογές. Μέσω της χρήσης αλγορίθμων, το εργαλείο επιτρέπει στους developers να δημιουργούν εφαρμογές που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστης χωρίς να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, πρακτική γνωστή και ως “zero-knowledge proof”. Το Identity Mixer ταυτοποιεί το χρήστη ζητώντας του να παρέχουν ένα “public key”. Κάθε χρήστης διαθέτει ένα μυστικό κλειδί/κωδικό που αντιστοιχεί σε πολλαπλά public keys, ή ταυτότητες. Κάθε συναλλαγή που κάνει ο χρήστης λαμβάνει ένα διαφορετικό public key και δεν αφήνει πίσω του «ίχνη» προσωπικών πληροφοριών. Εφόσον ο χρήστης δεν παρέχει καμία προσωπική πληροφορία για να ταυτοποιηθεί, οι εταιρείες δεν επιφορτίζονται με την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων τους και οι χρήστες δεν θέτουν σε κίνδυνο τα δεδομένα του εκθέτοντάς τα σε κακόβουλες εφαρμογές.