Η Ελλάδα γίνεται η 23η ευρωπαϊκή χώρα στην οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση της Χάρτας Διαφορετικότητας για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προωθήσει σε κάθε εργασιακό περιβάλλον την κοινωνική ένταξη και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους, μέσω της εφαρμογής πρακτικών ένταξης σε εταιρείες και οργανισμούς. Η πρωτοβουλία διάδοσης της «Χάρτας Διαφορετικότητας» στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9 Μαΐου 2019 στο Ζάππειο Μέγαρο με το εναρκτήριο Συνέδριο.

Στο Inaugural Conference on Diversity in Business θα λάβουν μέρος περισσότερα από 300 προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι της Πολιτικής Ηγεσίας και υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων που στηρίζουν την «Χάρτα Διαφορετικότητας», εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών που θα ηγηθούν της ίδρυσης του Diversity Charter Greece. Το Συνέδριο θα λήξει με την συμβολική υπογραφή της Χάρτας από τους Ιδρυτές του Diversity Charter Greece.
Αναλυτικές πληροφορίες στις διευθύνσεις www.diversity-charter.gr και
www.diversityconference.gr.