Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone καλεί εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα να καθίσουν ξανά στα θρανία και να λάβουν μέρος στα δωρεάν Online Classrooms.

Μέσα από μια ευέλικτη και ελεύθερα προσβάσιμη ψηφιακή τάξη, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με εργαλεία STEM και να αναπτύξουν νέες ψηφιακές δεξιότητες και διδακτικές μεθόδους.