Η τελετή απονομής των Health & Safety Awards 2014, της διοργάνωσης που βραβεύει και αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Hotel Grande Bretagne, στην Αθήνα.

Το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων υπήρξε πολύ έντονο, πράγμα που αποδεικνύεται τόσο μέσα από το πλήθος των συμμετοχών, όσο και από το ότι αρκετές ήταν οι εταιρείες που υπέβαλαν πολλαπλές υποψηφιότητες. Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, με πρόεδρο τον καθηγητή και πρώην πρύτανη Ε.Μ.Π. Δρ. Νίκο Μαρκάτο, είχε την ευκαιρία να αξιολογήσει ιδιαίτερα σημαντικές πρακτικές και στρατηγικές εταιρειών και φορέων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και δεσμεύονται διαρκώς για τη βελτίωση των συστημάτων Υ&Α. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων υπήρξαν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστημάτων  Υ&Α από τη Διοίκηση, από τους εργαζομένους, η εκπαίδευση, ενημέρωση και επικοινωνία των εφαρμοζόμενων συστημάτων Υ&Α, τα στατιστικά στοιχεία τραυματισμών – ασθενειών κ.λπ.  Τα Health & Safety Awards διοργανώνονται από την BOUSSIAS και την έκδοση Plant Management.