Αυξημένη δυναμική κατέγραψαν τα online καταστήματα του ομίλου Housemarket (IKEA) τον Μάρτιο, μετά και τις επίσημες αποφάσεις αναστολής λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων του ομίλου σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στην οικονομική έκθεση της Housemarket για τη χρήση 2019, για το μήνα Μάρτιο του 2020 η δυναμική των online καταστημάτων που λειτουργούσαν αδιαλείπτως μετά το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων έφτασε το +82% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το βασικό σενάριο βάσει του οποίου λειτουργεί ο όμιλος, το κλείσιμο του φυσικού δικτύου του θα διαρκέσει περίπου 10 εβδομάδες. Η διοίκηση του ομίλου διευκρινίζει ότι έχει ενισχύσει τις υποδομές σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου να υποστηρίξει την επιχειρησιακή και εμπορική λειτουργία του το επόμενο διάστημα.

Εξάλλου, μεταξύ των στόχων της Housemarket για το 2020 είναι ο αρμονικός συνδυασμός του e-commerce με το «παραδοσιακό» μοντέλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρει μια omnichannel εμπειρία τόσο σε offline όσο και σε online επίπεδο, καθώς και η συνέχιση των επενδύσεων στην καινοτομία και την τεχνολογία και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της.