Σε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες προχωρά η μαρμαροποιία Ικτίνος Ελλάς, υλοποιώντας δράσεις με στόχο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

Η Ικτίνος έχει ήδη υλοποιήσει την ψηφιακή της μετάβαση στο χώρο του cloud, τόσο σε θέματα online πληροφόρησης συγκεκριμένων τμημάτων της εταιρίας, όσο και καίριες εργασίες back up των δεδομένων της. Έχοντας ήδη θωρακίσει τα δεδομένα της μέσω firewall, χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου η αμφίδρομη επικοινωνία με τα απομακρυσμένα σημεία της (π.χ. λατομεία) να γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια.

Οι προαναφερθείσες τεχνολογίες – υπηρεσίες που εφαρμόζει η εταιρεία έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την αύξηση των πωλήσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ασφάλεια από κυβερνοεπιθέσεις, την ασφαλή απομακρυσμένη επικοινωνία μεταξύ των μονάδων της, καθώς και την άμεση και ασφαλή πρόσβαση των πωλητών της εταιρείας και όχι μόνο, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, στο PC τους. Παράλληλα, η Ικτίνος διαρκώς εκσυγχρονίζει τον τεχνολογικό εξοπλισμό της, είτε αυτό αφορά νέους servers είτε αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών τελικών χρηστών (desktops, laptops, κ.α). 

Τέλος, στο πλαίσιο της βελτίωσης όλης της υποδομής δικτύου, η εταιρεία προχώρησε στην αντικατάσταση του δικτύου της με νέο σύγχρονο εξοπλισμό, που στηρίζεται στην χρήση οπτικών ινών. Τέλος, εφαρμόστηκε σύστημα barcode σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας, μαζί με νέο σύστημα καταχώρησης και φωτογράφισης των προϊόντων της παραγωγής της στο cloud της εταιρείας, έτσι ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα στον κάθε ενδιαφερόμενο (πωλητές – πελάτες).