Οι πέντε διεκδικητές του έργου των 515 εκατ. ευρώ. Πέντε είναι τα σχήματα που διεκδικούν το έργο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες υψίστης ασφαλείας, σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του NetFAX.

Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε ενώσεις εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά για τη διεκδίκηση του έργου είναι οι εξής:

– Veridos Ματσούκης – OTE- Byte – INCM

– Zetes Industries – Zetes – Space Hellas- ANY

– Thales Dis France – Unisystems

– Austria Card- Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft M.B.H., In Continu et Services Societe par Actions Simplifiee (SAS)- Inform Λύκος

– Idemia- Neurosoft

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο έργο, το οποίο μέσα στα επόμενα 15 έτη θα ξεπεράσει σε κόστος τα 515 εκατ. ευρώ. «Κλειδί» θα αποτελέσει το απόρρητο της διαδικασίας, καθώς δεν θα μπορούν να κατατεθούν προσφυγές, όπως συμβαίνει σε άλλους ανοιχτούς διαγωνισμούς του δημοσίου. Μια ακόμα ιδιομορφία του έργου είναι ότι δεν προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός έκδοσης ταυτοτήτων κάθε χρόνο. Προτιμητέος επενδυτής θα επιλεγεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά έκδοσης των εγγράφων, αφού βεβαίως περάσει το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. Τέσσερις παρατάσεις Το έργο αφορά στην έκδοση περίπου 45 εκατομμυρίων εγγράφων υψηλής ασφάλειας. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής και εκτύπωσης, καθώς και την παροχή της υπηρεσίας για την έκδοση των εγγράφων. 

Τέσσερις παρατάσεις
Ο διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για το έργο της έκδοσης των αστυνομικών ταυτοτήτων ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019 και η πρώτη διορία για τις προσφορές έληγε στις 3 Μαρτίου 2020.   Ο διαγωνισμός έλαβε παράταση για τα τέλη Απριλίου και μετατέθηκε εκ νέου για τις 30 Ιουνίου λόγω του κορονοϊού και ύστερα από αιτήματα των ενδιαφερόμενων που ζητούσαν περισσότερο χρόνο για να υποβάλουν τους φακέλους. Χθες ήταν η καταληκτική ημερομηνία της τέταρτης και τελευταίας παράτασης. Πώς θα είναι οι νέες ταυτότητες

Πώς θα είναι οι νέες ταυτότητες
Οι νέες ελληνικές ταυτότητες – κάρτες πολίτη θα είναι μορφότυπου ID-1 (διαστάσεων πιστωτικής κάρτας) και θα περιλαμβάνουν φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Επιπλέον θα διαθέτουν ηλεκτρονικό μέσο, με το οποίο θα διευκολύνεται και διασφαλίζεται η πρόσβαση του κατόχου σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση και η λήψη εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών. Η νέα ταυτότητα θα αποτελέσει για τους Έλληνες πολίτες, εκτός από έγγραφο ταυτοποίησης του προσώπου, το κλειδί των συναλλαγών από απόσταση με το ελληνικό Δημόσιο.