O Χρήστος Δανόπουλος, Διευθυντής Πληροφορικής ΟΚΑΝΑ, εξηγεί γιατί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι Διευθυντές Πληροφορικής του δημοσίου & ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι να μειώσουν ή και να εξαλείψουν «το τέρας της γραφειοκρατίας».

Οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες ενός Διευθυντή Πληροφορικής επικεντρώνονται στο αν θα του δοθεί ένα budget που θα επαρκεί τόσο για τη στοιχειώδη κάλυψη της βασικής μηχανογραφικής υποδομής του, όσο και για την εκπαίδευση σε νέα προϊόντα λογισμικού. Ένας σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το e-government, το οποίο διαθέτει μια πολύ ισχυρή εργαλειοθήκη, όπως είναι:

  • τα ψηφιακά πιστοποιητικά (ηλεκτρονική υπογραφή)
  • η δυνατότητα εκμετάλλευσης των ειδικών μητρώων που τηρεί κάθε φορέας ξεχωριστά, μέσω του νέου νόμου για «τα ανοιχτά δεδομένα» που ψηφίστηκε πρόσφατα
  • η πύλη “ERMIS”
  • το “Taxisnet” και άλλα μικρότερης χρήσης και εφαρμογής.

Το ορθότερο είναι να βελτιστοποιήσουμε την κυβερνητική πύλη «ΕΡΜΗΣ» σε τέτοιο σημείο που ο κάθε πολίτης να μην χρειάζεται να έρθει σε επαφή με κάποιον υπάλληλο για να εξυπηρετηθεί. Ο οργανισμός μας, επιπλέον των προηγουμένων αναφερθέντων, πρέπει να παρακολουθεί και τις εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής Υγείας και των εφαρμογών των εργαστηριακών αναλύσεων, μιας και στις Μονάδες Θεραπείας συλλέγονται (ούρα και αίματα) και βάσει των αποτελεσμάτων ρυθμίζεται η περαιτέρω θεραπευτική πορεία του κάθε ασθενή.

Αυτή τη στιγμή ο ΟΚΑΝΑ τηρεί μητρώο «ΑΣΘΕΝΩΝ» (περίπου 12.000 φάκελοι), έχοντας λάβει τη σχετική αδειοδότηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού έχει καταθέσει όλα τα προαπαιτούμενα (Πολιτική Ασφάλειας του ΟΠΣ, κ.λ.π.). Αυτό το μητρώο, με πολύ προσεκτική προσέγγιση και διαχείριση, θα μπορούσε να δίνεται κατ’ εξουσιοδότηση στο ΕΣΥ (Κρατικά Νοσοκομεία) ή/και σε Ιατρικές Υπηρεσίες ΙΚΑ, για πληρέστερη εικόνα του εκεί ιατρικού (ηλεκτρονικού) φακέλου και, συνεπώς, καλύτερη και έγκαιρη διάγνωση των ιατρικών προβλημάτων του κάθε ασθενή.

Αργός ρυθμός διείσδυσης των καινοτομιών
Την τελευταία τριετία, η μόνη επένδυση που έγινε σε πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού, ήταν η προμήθεια μιας νέας εφαρμογής “ERP” και η πλήρης εναρμόνιση του Λογιστικού Σχεδίου του Οργανισμού στα πρότυπα που όρισε το ΓΛΚ. Στο σημείο αυτό, θα ήταν προτιμότερο να υπάρχει τρόπος απ’ ευθείας καταχώρησης όλων των παραστατικών των φορέων χωρίς καθένας από μας να δαπανά επιπλέον κόστος για τη συντήρηση της δικιάς του εφαρμογής. Ένα έργο που σκοπεύει να υλοποιήσει στο άμεσο μέλλον η Διεύθυνση Πληροφορικής για λογαριασμό της Διοίκησης, είναι η προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης για περίπου 750 άτομα, ενώ μένουν στο «συρτάρι» προτάσεις της Διεύθυνσης για προμήθεια αδειών λογισμικού λειτουργικού συστήματος υπολογιστών, προς αντικατάσταση παλαιότερων.

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, η Πληροφορική στους περισσότερους οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου όχι μόνο δεν υπάρχει σαν Διεύθυνση που να υπάγεται στο ΔΣ, αλλά δεν βρίσκεται καν κάτω από την Γενική Διεύθυνση στο οργανόγραμμά τους. Αυτό, σύμφωνα και με διεθνείς έρευνες, είναι η αιτία για τον αργό ρυθμό διείσδυσης των τεχνολογικών καινοτομιών στους περισσότερους φορείς. Πάντως, εμείς έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για όλους τους Διοικητικά Υπεύθυνους του Οργανισμού, το οποίο σε συνδυασμό με τη χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διανομής των εγγράφων, θα μειώσει κατά 90% τη χρήση χαρτιού.

Η πιο καινοτόμος εφαρμογή για τα δεδομένα του οργανισμού, ήταν η είσοδος του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής διανομής και «χρέωσης» των εγγράφων στην καθημερινότητα των εργαζομένων, το οποίο και έχει κατορθωθεί με πολλή εκπαίδευση και υποστήριξη (2003 μέχρι και σήμερα) από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Οργανισμού σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία λογισμικού.