Το σημαντικότερο ίσως έργο στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας τα τελευταία χρόνια, ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε πλήρη ανάλυση στο συνέδριο Health IT.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος ΔΝ, Υπεύθνος Προστασίας Δεδομένων του υπουργείου Υγείας, ο ΑΗΦΥ αποτελεί κομβικό σημείο του συστήματος υγείας, καθώς συνδέεται με τα προσωπικά δεδομένα, με τα Big Data, με τη διαλειτουργικότητα κ.ά. Ανέφερε ότι οι διατάξεις για τον ΑΗΦΥ αναθεωρήθηκαν πολύ πρόσφατα, και η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αρκετές καινοτομίες, και συνάδει απολύτως με τον κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η Αθηνά Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ, αναφέρθηκε στα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αναφορικά με τον φάκελο, ενώ η Ελπίδα Φωτιάδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ, μίλησε για τα επόμενα βήματα, όπως είναι η αναβάθμιση του περιεχομένου του φακέλου με νέες ενότητες (γηριατρική, οδοντιατρική φροντίδα, κάλυψη εξαρτημένων ατόμων κ.ά.).

Επίσης, στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται η δυνατότητα αποστολής πληροφόρησης μέσω SMS ή mail στους πολίτες, σχετικά με το ποιος είχε πρόσβαση στα δεδομένα τους και για ποιο λόγο, η ανταλλαγή συνοπτικού ιστορικού υγείας κ.λπ. Ο αντιπρόεδρος του ΕΣΠΥ (Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας) Γιάννης Σαμιωτάκης ανέφερε ότι ο ΑΗΦΥ θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες υποδομές έτσι ώστε να μην έχουμε διπλοκαταχωρήσεις και λάθη και κατακερματισμό της πληροφορίας που μπαίνει στο σύστημα. Όπως τόνισε, αν ο ΑΗΦΥ υλοποιηθεί σωστά, μπορεί να σημάνει πολλά για όλο το «οικοσύστημα» ηλεκτρονικής υγείας.Εάν όχι, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.