Η Cosmos Business Systems, ως συντονιστής του έργου i4Sea, ολοκλήρωσε με επιτυχία την ημερίδα στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος «Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: καινοτόμες ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό κέντρο «Αθηνά», με τη σημαντική συμμετοχή φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. Οι εταίροι του έργου, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και το ΕΛΚΕΘΕ, και ο συντονιστής του έργου Cosmos Business Systems, συμμετείχαν στις ομιλίες της ημερίδας με στελέχη τους που έχουν κύριους ρόλους στο έργο.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο i4Sea σχεδιάζει και αναπτύσσει μια καινοτόμα πλατφόρμα για τη συλλογή και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data) επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών:VMS (Vessel Monitoring Systems), AIS (Automatic Identification System), δεδομένα που εκπέμπονται από ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης θαλάσσιας κυκλοφορίας (ραντάρ, θερμικές κάμερες), ERS, χωρικά δεδομένα, περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά.

Ένα έργο σαν κι αυτό, έχει άμεση επιρροή στην Οικονομία της Θάλασσας και στην επιτυχή εφαρμογή σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονιστικών πλαισίων. Στην ημερίδα παρουσιάσθηκε το όραμα του έργου, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η αρχιτεκτονική που έχει σχεδιασθεί, αλλά και οι προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης των ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων του έργου.