Ακολουθώντας τη στρατηγική της να δίνει έμφαση στο in-house development η ΓΓΠΣ ολοκλήρωσε πρόσφατα την ανάπτυξη της εφαρμογής καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, και περιλάμβανε τη συνεργασία της ΓΓΠΣ με τους συναρμόδιους φορείς, για την ανάλυση και το σχεδιασμό του έργου. Σημειώνεται ότι αν και η πλατφόρμα είναι πλήρως λειτουργική θα τρέξει σε πιλοτική φάση, ξεκινώντας αρχικά με ένα μικρό εύρος από το target group στο οποίο απευθύνεται.

Με την εφαρμογή καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων υλοποιείται ουσιαστικά η σχετική κοινοτική οδηγία, η οποία αναφέρεται, ουσιαστικά, σε επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έχει, δε, ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές ώστε να βρίσκουν ποιος θεωρείται πραγματικός δικαιούχος σε μια εταιρεία, ήτοι ποιος επηρεάζει τις αποφάσεις μιας επιχείρησης.

Γι’ αυτό το σκοπό υπάρχει ένα ποσοστό, που καθορίζεται από την οδηγία, βάσει του οποίου γίνεται ο έλεγχος. Αυτό απαιτεί, ουσιαστικά, τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης δενδροειδούς δομής, η οποία καταλήγει σε μια πλήρη ανάλυση του μετοχολογίου, μια ανάλυση που γίνεται από τον ειδικό αλγόριθμο που έχει αναπτύξει in-house η ΓΓΠΣ.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί σε Java και τρέχει σε Web περιβάλλον, όπως άλλωστε συνηθίζει να πράττει η ΓΓΠΣ για τις περισσότερες εφαρμογές της. Όπως ήταν τα δύο μεγάλα projects που είχε τρέξει για τις εφαρμογές του εξωδικαστικού συμβιβασμού και των κόκκινων δανείων, αξιοποιώντας τη μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία των προγραμματιστών της ΓΓΠΣ σε Java.

Το μοντέλο που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών είναι να έχει σημαντική εμπλοκή στην ανάλυση του project, ακόμα και στα πολύ μεγάλα projects που δεν μπορούν να αναπτυχθούν αποκλειστικά in-house,. Άλλωστε, το πιο δύσκολο κομμάτι στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής είναι να γίνει η σωστή ανάλυση. Και αυτό απαιτεί πολύ καλή γνώση του business, ώστε να προσαρμόσει το εκάστοτε project βέλτιστα στις επιχειρηματικές απαιτήσεις.