Η κρίση που ξέσπασε σχεδόν ένα περίπου χρόνο πριν στις διεθνής χρηματαγορές και η οικονομική ύφεση στην οποία οδηγήθηκαν οι οικονομίες έχει αλλάξει τα δεδομένα στο επιχειρείν.

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, αναζητούν επίμονα τρόπους να βελτιώσουν τη λειτουργία τους μειώνοντας το κόστος και το moto που επικρατεί είναι το περιβόητο «Do more with less». Στην προσπάθεια για έξοδο από την κρίση, πέρα από το κόστος, είναι κρίσιμη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Και για να επιτευχτεί αυτός ο στόχος απαιτείται η ολοκλήρωση των έργων ταχύτερα και οικονομικότερα.

Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Οσο και να ακούγεται οξύμωρο η επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου δεν μπορεί να έχει τη βέλτιστη αξία, αν αυτό δεν είναι το σωστό έργο, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική της εταιρείας και τις απαιτήσεις της αγοράς. Και σε αυτό το σημείο – στη σωστή επιλογή των έργων, στον ορισμό των προτεραιοτήτων, στη διασφάλιση της αξιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών, της τεχνογνωσίας και των lessons learned, στη θέσπιση των διαδικασιών, στη διασφάλιση της ποιότητας, τη διαχείριση των πόρων και των κινδύνων κ.ά- έρχεται να αναδειχτεί η ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας του Project Management Office.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της οικονομικής συγκυρίας αλλά και το γεγονός ότι είναι μάλλον μετρημένες στα δάχτυλα οι ελληνικές εταιρείες στις οποίες λειτουργεί, ή τουλάχιστον λειτουργεί αποτελεσματικά, ένα Project Management Office, το Project Management Congress 2009, το σημαντικότερο συνέδριο του κλάδου του Project Management, θα εστιάσει ακριβώς σε αυτό διερευνώντας και επιδιώκοντας να απαντήσει θέματα και ερωτήματα όπως με ποιο τρόπο μπορεί να πειστεί η διοίκηση για την ανάγκη δημιουργίας ενός PMO, αλλά και τι πρέπει να κάνει ένα PMO ώστε να είναι αποτελεσματικό, ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας του αλλά και ποια είναι τα λάθη που πρέπει να αποφευχθούν;

Το Project Management Congress, το οποίο διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Εργων (PMI – Greece Chapter) και η BOUSSIAS, για τέταρτη χρονιά, με τίτλο «In search of Excellence – the advantage of Project Management Office», θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο της OTE Academy. Διακεκριμένοι ομιλητές -Gerald Kendall, Gerald Hill, Dennis Boles-, έρχονται, ακολουθούμενοι από σπουδαίες περγαμηνές, για να μοιραστούν με την κοινότητα των ελλήνων project managers αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στη διοίκηση έργων, τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες του, να ανταλλάξουν απόψεις και να δώσουν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα.