Η Δήμητρα Δημητροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Incadea Southeastern Europe και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Incadea Gmbh, παρουσιάζει τις δραστηριότητες και τους στόχους της εταιρείας, και αναλύει τη στρατηγική πίσω από την κίνηση εξαγοράς της Incadea από την Real Consulting.

<‘Σελίδα 1: Οι τομείς δραστηριοποίησης της Incadea Gmbh και το όραμα της εταιρείας, η εξαγορα της Incadea και τα οφέλη της για την Incadea και την Real Consulting’>
Netweek: Ποιοι είναι οι τομείς δραστηριοποίησης της Incadea Gmbh και ποιο το όραμα της εταιρείας;

Δήμητρα Δημητροπούλου: Η Incadea Gmbh είναι  ένας από τους μεγαλύτερους Microsoft Dynamics NAV Independent Software Provider (ISV) και αποτελεί τον στρατηγικό εταίρο της Microsoft στην αγορά του Αυτοκινήτου. Ως μέλος του Microsoft President Club, καθώς και του Microsoft Inner Cycle, καθορίζει τις εξελίξεις του software στο χώρο του αυτοκινήτου.

Στόχος μας, ως πρωτοπόροι στην αγορά Αυτοκινήτου είναι να καλύπτουμε με βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες της αγοράς μας και δημιουργού΄με τις εξελίξεις

Η κεντρική φιλοσοφία της εταιρείας είναι η ανάπτυξη λύσεων οι οποίες δεν αποτελούν μεμονωμένες μηχανογραφικές απαντήσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά είναι ολοκληρωμένες προτάσεις επιχειρησιακής πρακτικής, βασισμένες σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα της αγοράς του Αυτοκινήτου. Με παρουσία σε περισσότερες από 46 χώρες και σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων παρακολουθεί τα τελευταία δεδομένα τόσο της αγοράς όσο και της τεχνολογίας, εξελίσσοντας συνεχώς τα προϊόντας της.

Το Dealer Management System (DMS) Incadea.engine@ συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας διεθνούς αναγνωρισμένης λύσης ERP, του Microsoft Dynamics NAV, και της εμπειρίας της Incadea στον τομέα λογισμικού για την αγορά του αυτοκινήτου.Πρόσφατα, θέλοντας να συνδυάσει θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και τεχνολογίας σε μια ολοκληρωμένη λύση, η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, προσφέροντας:
· Υπηρεσίες Μελέτης, Σχεδίασης και Υλοποίησης
· Υπηρεσίες Διοίκησης Εργων
· Υπηρεσίες Quality Assurance
· Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Netweek: Πρόσφατα η Real Consulting προχώρησε στην εξαγορά της Incadea. Τι σημαίνει αυτή η εξαγορά -τόσο για την Incadea όσο και για την Real Consulting;

Δήμητρα Δημητροπούλου: Η Real Consulting είχε πάντοτε μια ξεκάθαρη στρατηγική που ακολουθούσε πιστά σε όλα τα βήματά της. Να υλοποιεί έργα Πληροφορικής κάνοντας χρήση ευρέως διαδεδομένων εργαλείων και πλατφορμών, επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη αξιόπιστων λύσεων και διασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτικότητα και διαχρονικότητα της επένδυσης των πελατών της.

Ξεκίνησε το 2001 υλοποιώντας το SAP σε μεγάλες εταιρείες, κατακτώντας την πρώτη θέση στο χώρο των εγκαταστάσεων SAP στην Ελλάδα. Ακολούθησε η απόφαση να μπει στο χώρο των μικρομεσαίων εταιρειών, επιλέγοντας και πάλι ένα από τα πιο επιτυχημένα ERP της αγοράς αυτής, κατακτώντας και πάλι την πρώτη θέση ως Partner της Microsoft.

Θέλοντας να ισχυροποιήσει τη διεθνή και εγχώρια παρουσία της ήταν λογικό να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, εξαγοράζοντας μία εταιρεία την οποία γνώριζε, ως συνεργάτης της από το 2003, τόσο για την ισχυρή της παρουσία στο χώρο του Αυτοκινήτου, όσο και για τις προοπτικές της με βάση τους σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξής της.

Η Incadea από την άλλη, απευθυνόμενη σε μία αγορά 2,5 εκατ. χρηστών, έχοντας ήδη επενδύσει πάνω από 70 εκατ. ευρώ και θέλοντας να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας ως ένα state-of-the-art προϊόν βρήκε στην Real Consulting τον εταίρο που θα διασφαλίσει τις προοπτικές της.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Η στρατηγική της Incadea σε Ελλάδα και εξωτερικό και τα μοντέλα ανάπτυξης’>
Netweek: Πώς διαμορφώνεται πλέον η στρατηγική της Incadea στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

Δήμητρα Δημητροπούλου: Η αγορά του αυτοκινήτου συνεχώς αλλάζει, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, οι εξειδικευμένες απαιτήσεις και η διείσδυση των τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το WAP, αλλάζουν σταδιακά τη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στόχος μας, ως πρωτοπόροι στην αγορά του Αυτοκινήτου είναι,  όχι μόνο να καλύπτουμε με τον βέλτιστο τρόπο τις προσδοκίες και τις εκφρασμένες ανάγκες της αγοράς μας, αλλά να δημιουργούμε τις εξελίξεις «εκπλήσσοντας» τους πελάτες μας. Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτή της στρατηγικής, θα ισχυροποιηθεί η παρουσία της Incadea σε στρατηγικά γεωγραφικά σημεία, με πρώτη την ίδρυση της Incadea Southeastern Europe, με στόχο την ανάπτυξη και υποστήριξη των αγορών των Βαλκανίων και της Κύπρου.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών με γνώμονα την βέλτιστη εκμετάλλευση των τεχνολογικών εξελίξεων για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων κάθε εταιρείας στην αγορά αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητά της

Επίσης, θα προχωρήσουμε στην ενδυνάμωση του δικτύου συνεργατών μας, το οποίο ήδη αποτελείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του Αυτοκινήτου όπως είναι, η EDS, η Tectura, η T-Systems, η SI Data κ.α.

Netweek: Ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης που θα ακολουθηθεί;

Δήμητρα Δημητροπούλου: Η στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί η Incadea κινείται στους παρακάτω άξονες:
– Προϊόν
Ανάπτυξη της επόμενης έκδοσης του προϊόντος (Phoenix), η οποία σχεδιάζεται γύρω από την έννοια «πελάτης» θέτοντας το CRM ως το κέντρο από το οποία πηγάζουν οι επιχειρησιακές διαδικασίες. Δίνεται έμφαση στην ευκολία χρήσης της λειτουργικότητας, διασφαλίζοντας την ευρύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του συστήματος. Επίσης ανάπτυξη εξελιγμένων εργαλείων επιχειρησιακής πληροφόρησης (BI) για την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αγορές όπως της Ασίας και της Αμερικής αποτελούν τους στόχους της περαιτέρω γεωγραφικής εξάπλωσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Δύο τελείως διαφορετικές αγορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία, η ικανοποίηση των οποίων θα εξελίξει περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Incadea.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Με τη ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών λύσεων, η επιλογή της βέλτιστης λύσης, σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες ενός Οργανισμού, είναι σήμερα μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Οι εξελίξεις προλαβαίνουν τις αποφάσεις και ο κίνδυνος από μία εσφαλμένη επιλογή είναι μεγάλος. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών με γνώμονα την βέλτιστη εκμετάλλευση των τεχνολογικών εξελίξεων για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων κάθε εταιρείας στην αγορά αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητά της.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Πού απευθύνεται και ποιους εξυπηρετεί το λογισμικό incadea.engine’>
Netweek: Μιλήστε μας λίγο για το λογισμικό incadea.engine. Πού απευθύνεται, ποιες ανάγκες εξυπηρετεί;

Δήμητρα Δημητροπούλου: Το λογισμικό incadea.engine είναι ένα διεθνές λογισμικό πακέτο και σχεδιάστηκε ειδικά για Dealers Αυτοκινήτων και Συνεργεία. Μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες και τη ροή των εργασιών. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις καθημερινές πρακτικές και προσφέρει εξαιρετικά οφέλη σε σχέση με το κόστος του.

Βασίζεται στις στάνταρ λειτουργίες του Microsoft Dynamics NAV και συνδυάζει τις δοκιμασμένες και επιτυχημένες λύσεις εμπορικής διαχείρισης με την πρόσθετη λειτουργικότητα που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον τομέα του Αυτοκινήτου. Ενα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του incadea.engine είναι ότι, όχι μόνο είναι εύκολο στην εκμάθηση και τη χρήση του, αλλά επίσης μπορεί πολύ γρήγορα να προσαρμόζεται στις εκάστοτε αλλαγές που απαιτούνται.

Το incadea.engine προσφέρει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce), της Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) και της Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relations Management)

Το σύστημα διαθέτει, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κατασκευάστριες εταιρείες, πολλαπλές ικανότητες διασύνδεσης (interfaces) μα εξωτερικά συστήματα και φυσικά είναι απόλυτα συμβατό με το Microsoft Office.

Το incadea.engine παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται στον τομέα αγοράς, πώλησης και επισκευής αυτοκινήτων. Μπορούμε εύκολα να λαμβάνουμε δεδομένα, να τα μεταφέρουμε και να τα επεξεργαζόμαστε, καθώς αποτελεί ένα ισχυρό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων. Ταυτόχρονα αποθηκεύει δεδομένα κατασκευαστών, π.χ. εγγυήσεις, ανταλλακτικά, χρόνο εργασιών, μοντέλα, τιμοκαταλόγους κ.λπ., βοηθώντας έτσι τη λειτουργία, στον ίδιο υψηλό βαθμό, τόσο ενός μεμονωμένου συνεργείου, όσο και περισσοτέρων υποκαταστημάτων του ιδίου ή διαφορετικών κατασκευαστών.

Οι απαιτήσεις των διαφόρων κατασκευαστριών εταιρειών είναι συχνά διαφορετικές και μεταβαλλόμενες. Το incadea.engine χάριν στο γεγονός ότι είναι δομημένο από αυτοτελείς ενότητες, μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς δυσκολία και να παραμετροποιηθεί με ακρίβεια, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας.
Το incadea.engine αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
– Διαχείριση και Γενική Λογιστική 
– Διοικητικός Ελεγχος 
– Ταμείο 
– Ανταλλαγή Δεδομένων
– Διαχείριση Συνεργείου 
– Οργάνωση Πόρων Συνεργείου 
– Οργάνωση Χρόνου 
– Ανταλλακτικά 
– Αυτοκίνητα 
– Marketing (CRM)  
– Λογιστική Παγίων.

Επίσης ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, προσφέρει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce), της Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) και της Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relations Management). Με τον τρόπο αυτό, η εξωτερική επικοινωνία είτε μέσω Διαδικτύου είτε  μέσω του Intranet, όπως επίσης και η σύνδεση με τους επιχειρησιακούς συνεργάτες μας είναι όχι μόνο δυνατή, αλλά και απλή στην υλοποίησή της.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Τα επιχειρηματικά οφέλη που προσκομίζουν οι εταιρείες από το λογισμικό και παραδείγματα επιτυχημένων υλοποιήσεών του’>
Netweek: Ποια είναι τα επιχειρηματικά οφέλη που αποκομίζουν οι εταιρείες;

Δήμητρα Δημητροπούλου: Η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, οι δυναμικά εξελισσόμενες εμπορικές σχέσεις και οι διεθνείς συγκυρίες απαιτούν την ενδυνάμωση των εταιρειών με λύσεις οι οποίες μετατρέπουν τις προκλήσεις της αγοράς σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Η ανάπτυξη του incadea.engine έγινε στη βάση των αρχών της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας.

Πέρα από τις διεθνείς κεντρικές συμφωνίες, πολλές εταιρείες έχουν υπογράψει κεντρικές συμφωνίες σε επίπεδο χώρας, όπου εγκαθιστούν το incadea.engine σε όλο το δίκτυό τους. Σήμερα περισσότερες από 1.000.000 πωλήσεις οχημάτων και 2.500.000 διελεύσεις πραγματοποιούνται από το incadea.engine

Παραθέτω κάποια από τα προτερήματα που διαθέτει:
· Αποτελεί μια από τις σταθερότερες πλατφόρμες στον κόσμο, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περισσότερων από 70.000 πελατών
· Προσφέρει συνεχή ανάπτυξη ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις της τεχνολογίας
· Παρέχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση για όλες τις δραστηριότητες και όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων
· Παρέχει λειτουργικότητα η οποία καλύπτει τις διεθνείς ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας
· Είναι συμβατό με όλα τα εργαλεία της Microsoft
· Εχει χαμηλές απαιτήσεις εκπαίδευσης χάρη στην τυποποιημένη δομή του κάθε υποσυστήματος.

Netweek: Μπορείτε να αναφερθείτε σε παραδείγματα πετυχημένων υλοποιήσεων του incadea.engine;

Δήμητρα Δημητροπούλου: Η ύπαρξη κεντρικών συμφωνιών, σε διεθνές επίπεδο, με τις εταιρείες BMW A.G., General MotorsOpel, Mercedes Benz A.G. Ford Europe μάς χαροποιεί, καθώς επιβραβεύει τις προσπάθειές μας που οδήγησαν σε επιτυχημένες υλοποιήσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά παράλληλα μάς υπενθυμίζει την ευθύνη που έχουμε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ώστε να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας.

Πρόσφατα, μετά από τις επιτυχημένες πιλοτικές εγκαταστάσεις σε Ρωσία, Ινδία και Ιορδανία, η VolkswagenAudi προχώρησε επίσης σε κεντρική συμφωνία με την Incadea ως το DMS (Dealer Management System), το οποίο καλύπτει την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας. Επίσης, η General Motors Europe σε πρόσφατη έρευνά της σχετικά με το ποια DMS ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των χρηστών της, χάρισε στο incadea.engine την πρώτη θέση.

Εχει δε ιδιαίτερη βαρύτητα το γεγονός πως η πρώτη θέση δεν δόθηκε μόνο ως προς τη συνολική βαθμολογία αλλά και στα επιμέρους κριτήρια όπως, σχέση απόδοσης και λειτουργικότητας του συστήματος προς κόστος, λειτουργικότητας ειδικών απαιτήσεων του χώρου του αυτοκινήτου καθώς και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών μετά την υλοποίηση.

Πέρα από τις διεθνείς κεντρικές συμφωνίες, πολλές εταιρείες όπως η Peugeot, η Citroen, η YAMAHA και η TOYOTA έχουν υπογράψει κεντρικές συμφωνίες σε επίπεδο χώρας, όπου εγκαθιστούν το incadea.engine σε όλο το δίκτυό τους. Σήμερα περισσότερες από 1.000.000 πωλήσεις οχημάτων και 2.500.000 διελεύσεις πραγματοποιούνται από το incadea.engine.
<‘here’>


<‘Σελίδα 5: Πώς μπορούν οι λυσεις Πληροφορικής που προσφέρει η Incadea να βοηθήσουν μια εταιρεία να επιβιώσει με δεδομένη την ευρύτερη οικονομική κρίση στον κλάδο του αυτοκινήτου’>
Netweek: Ο κλάδος του αυτοκινήτου διέρχεται τη μεγαλύτερη ίσως κρίση που έχει ποτέ βιώσει. Με δεδομένη και την ευρύτερη κρίση που βιώνει η παγκόσμια οικονομία τους τελευταίους μήνες, ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας; Μπορούν λύσεις Πληροφορικής, όπως αυτή που προσφέρετε, να βοηθήσουν μια εταιρεία να επιβιώσει της κρίσης;

Δήμητρα Δημητροπούλου: Θεωρώ πως η τεχνολογία, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, αποκτά σημαίνοντα ρόλο.
Σε εποχές οικονομικής ευφορίας οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται χωρίς ενδεχομένως ιδιαίτερες προσπάθειες. Οταν οι συνθήκες της αγοράς μάς ωθούν να αποδείξουμε τις δεξιότητές μας, εκεί το τοπίο ξεκαθαρίζει. Σε αυτές τις συνθήκες διαπιστώνουμε τη σημασία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που μπορεί να μας προσφέρει η τεχνολογία.

Λογισμικά συστήματα, όπως το incadea.engine, τα οποία είναι πελατοκεντρικά και ενσωματώνουν διεθνείς επιχειρησιακές πρακτικές, οι οποίες υλοποιούνται γρήγορα, μειώνοντας το κόστος υλοποίησης και δίνοντας το αντίστοιχο χρονικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών μας

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τμημάτων της επιχείρησης, η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η στοχευμένη πληροφόρηση αναφορικά με πελάτες ή ομάδες πελατών είναι μόνο λίγα παραδείγματα αυτών που προσφέρει η τεχνολογία. Η συνειδητοποίηση των παραπάνω οδηγεί τις εταιρείες σε εποχές μείωσης των ρυθμών της αγοράς να δράττονται της ευκαιρίας ώστε μέσω της ενδοσκόπησης να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

Σε αυτό βοηθούν συστήματα, όπως το incadea.engine, τα οποία είναι πελατοκεντρικά και ενσωματώνουν διεθνείς επιχειρησιακές πρακτικές, οι οποίες υλοποιούνται γρήγορα, μειώνοντας το κόστος υλοποίησης και δίνοντας το αντίστοιχο χρονικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών μας.

Profile Real Consulting
Η Real Consulting Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης έργων Πληροφορικής, με σημαντική παρουσία στους τομείς της Βιομηχανίας, των Τηλεπικοινωνιών, των Καταναλωτικών Αγαθών, των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, των αλυσίδων Καταστημάτων, της Υγείας και του Δημοσίου Τομέα.

Η εταιρεία προσφέρει λύσεις που απευθύνονται σε Επιχειρήσεις και Φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. H Real Consulting Α.Ε. ιδρύθηκε στο 2001 στην Αθήνα. Η εταιρεία είναι συνεργάτης της SAP A.G. και Value Added Reseller και συνεργάτης της SAP Hellas, έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα SAP τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Παράλληλα η εταιρεία είναι Microsoft Certified Business Solution Partner με μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προϊόντος Microsoft Dynamics NAV.

Είναι η μόνη ελληνική εταιρεία η οποία βραβεύτηκε δύο φορές από την Microsoft με το President’s Club Award EMEA για το ρυθμό ανάπτυξης και τον όγκο πωλήσεών της. Επιπρόσθετα η εταιρεία υλοποιεί κάθετες λύσεις που απευθύνονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης (LaesSoft), σε εταιρείες εκτυπώσεων (printvis), σε εταιρείες λιανικής (LS Retail) και την αγορά τροφίμων (Foodvision). Οι δραστηριότητες της Real Consulting επεκτείνονται, μέσω της ίδιας και του δικτύου συνεργατών της, σε περισσότερες από 46 χώρες.
<‘here’>