Η InDigital ανέλαβε την υλοποίηση του έργου για την ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπογράφοντας- εσχάτως- τη σχετική σύμβαση, αξίας 743.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η περαιτέρω ψηφιοποίηση του αρχείου γάμων και διαζυγίων για τις περιόδους 1951-1991 και 1920-1955 αντίστοιχα, και της εισαγωγής των στοιχείων αυτών στο υποσύστημα γάμων και διαζυγίων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς πολλά αιτήματα των πολιτών που υποβάλλονται αφορούν σε περιόδους προγενέστερες του 1992 για τους γάμους και του 1956 για τα διαζύγια, για τις οποίες δεν υπάρχουν ψηφιοποιημένα αρχεία.

Το προς ψηφιοποίηση μέρος του φυσικού αρχείου γάμων και διαζυγίων προσδιορίζεται σε 570.000 εγγραφές γάμων της περιόδου 1951-1991 και 20.000 εγγραφές διαζυγίων της περιόδου 1920-1955. Η ψηφιοποίηση των εγγραφών συνίσταται σάρωση του φυσικού αρχείου και στην καταχώρηση όλων των πεδίων ανά εγγραφή με τη χρήση κατάλληλης φόρμας εισαγωγής και με την εφαρμογή διπλής παράλληλης καταχώρησης.