Στο στάδιο της συμβασιοποίησης με την ένωση εταιρειών «InDigital – Intraway», η οποία κέρδισε το σχετικό διαγωνισμό, βρίσκεται το έργο για το «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – Digital Media Center» συνολικού προϋπολογισμού, 6 εκατ. ευρώ. Η κατακύρωση του έργου έγινε στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ περίπου. Πρόκειται για έργο που εκτελεί η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) για λογαριασμό της γενικής γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και αφορά στη δημιουργία ενός προτύπου Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης το οποίο θα δημιουργήσει ιστορική βάση δεδομένων και ανοιχτών πληροφοριών. Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελείται από την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

Κεντρικός εξοπλισμός Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης.

  • Σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ.
  • Πλατφόρμα διαχείρισης χρηστών, περιεχομένου και εφαρμογές διανομής δημοσιότητας στην κυβέρνηση.
  • Σύστημα συλλογής και ταξινόμησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων.
  • Υπηρεσίες συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου – Υπηρεσίες αποδελτίωσης Ελλάδος και εξωτερικού.
  • Υπηρεσίες δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου.

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθεί, μεταξύ άλλων, σύγχρονος εξοπλισμός καταγραφής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μέσω του οποίου θα καταγράφονται καθημερινά όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα, ειδήσεις εφημερίδων και ηλεκτρονικές Ειδήσεις. Επίσης, θα υπάρχει ικανός χώρος αποθήκευσης για να συντηρείται το αρχείο ψηφιακών ειδήσεων και οπτικοακουστικής ειδησεογραφίας.