Η διεύθυνση Digital Factory της Siemens στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, διοργάνωσε, πρόσφατα, στη Θεσσαλονίκη, ημερίδα με θέμα «Industry 4.0: How to build the Smart Factory of the future in Food & Beverage» (Πώς να δημιουργήσετε το Έξυπνο Εργοστάσιο του μέλλοντος στον τομέα της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών).

Την ημερίδα πλαισίωσαν με εισηγήσεις εκπρόσωποι φορέων και εταιρειών από το εξωτερικό και την Ελλάδα, καθώς και στελέχη της Siemens. Με στόχο να έρθει σε επαφή ο κόσμος της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών με τις νέες παγκόσμιες τάσεις και τεχνολογίες, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν και οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει η Siemens για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών του συγκεκριμένου κλάδου, έτσι ώστε να επιτευχθεί πιο άμεσα και αξιόπιστα η μετάβαση του κλάδου της βιομηχανίας στην εποχή της Ψηφιοποίησης (Industry 4.0), και στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συζήτησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν προς τους ομιλητές ερωτήματα, τόσο για την επόμενη ημέρα της Βιομηχανίας στην Ελλάδα, όσο και για τους τρόπους που μπορεί να συμβάλει η Siemens στην προετοιμασία της Βιομηχανίας για τη μετάβαση στο Industry 4.0.