Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που εκλέχθηκε στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 16/04/2010, γνωστοποίησε σήμερα η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.

Το δ.σ. της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε ως εξής:
1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Mέλος
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. , Εκτελεστικό Mέλος
3. Δημήτριος Εφορακόπουλος, του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. , Εκτελεστικό Mέλος
4. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Mέλος
5. Κωνσταντίνος Ρήγας, του Γεωργίου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος
6. Άννα Γιαννακάκου-Ραζέλου, το γένος Ιωάννου Πίτσα, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος
7. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος.