Οι Info-quest και Altec ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία όλης της χώρας για λογαριασμό του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

Πιο συγκεκριμένα, η Info-Quest ανέλαβε την προμήθεια 4.000 Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 2.884.560 ευρώ, συμπεριλμβανομένου Φ.Π.Α. Η Altec ανέλαβε την προμήθεια 2.050 Η/Υ για το V.B.I., το τίμημα της οποίας ορίστηκε στα 2.939.621 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.