Αν μία εταιρεία είναι απόλυτα συνυφασμένη με την πληροφορική και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ελληνική αγορά, αυτή δεν είναι άλλη από την Info Quest Technologies. Μπαίνοντας στην πέμπτη πια δεκαετία της ζωής της, ισχυρότερη από ποτέ, αξιοποιεί την τεράστια εμπειρία της και τις σημαντικές συνεργασίες της και εξελίσσεται σε έναν πολύτιμο σύμβουλο των επιχειρήσεων στο ταξίδι τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο Αντώνης Σταματόπουλος, Sector Commercial Director/ Value Added Product Marketing και ο Γιάννης Αϊδίνης, Cloud Presales Manager της Info Quest Technologies μιλούν στο netweek για την πρόοδο του ελληνικού επιχειρείν στην ψηφιακή εποχή, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει καθώς και για την ευρεία γκάμα λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία.

H Info Quest Technologies πρωταγωνιστεί για περισσότερα από 40 χρόνια στην ελληνική αγορά πληροφορικής, συμβάλλοντας έμπρακτα στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Στην πέμπτη πια δεκαετία της πώς διαμορφώνεται το όραμα της εταιρείας και ποιοι είναι οι στόχοι της;

Αντώνης Σταματόπουλος: Από την έναρξη λειτουργίας της, η Info Quest Technologies βρίσκεται στον πυρήνα των τεχνολογικών εξελίξεων, ακολουθώντας -ή ας μου επιτραπεί- οδηγώντας την ελληνική αγορά. Ξεκινώντας από τα Mainframe συστήματα της δεκαετίας του ’80 και προχωρώντας στην εποχή του Server/Client, των PCs, της τηλεφωνίας, του Internet και πλέον του AI και IoT, αποτελεί διαχρονικά πύλη τεχνολογίας, προσφέροντας αξία στους συνεργάτες της και την κοινωνία.

Σήμερα, μετά τις πολλαπλές κρίσεις που βίωσε όλη η κοινωνία και η αγορά, η εταιρεία ισχυρότερη από ποτέ και με τα υψηλότερα οικονομικά αποτελέσματα, επενδύει στις νέες τάσεις της διεθνούς αγοράς, ενσωματώνοντάς τες στις απαιτήσεις των Eλλήνων καταναλωτών και του ελληνικού επιχειρείν. Εστιάζοντας στην επιχειρηματική αγορά, πυρήνα της στρατηγικής μας αποτελεί η συμβολή στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας των επιχειρήσεων ή με μία φράση: Πώς ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός θα οδηγήσει σε Επιχειρηματική Αξία. Ο νέος ρόλος της Info Quest Technologies είναι αυτός του έμπιστου συμβούλου που θα καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις στη βέλτιστη αξιοποίηση των αναβαθμισμένων υποδομών τους, βοηθώντας κάθε εταιρεία να αναπτυχθεί με τη χρήση της τεχνολογίας. Και αυτό με έναν προσανατολισμό που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνει υπόψη του τις παγκόσμιες προκλήσεις και την αντιμετώπισή τους και αφορά στο σύνολο της αγοράς, χωρίς να υστερήσει κανείς.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του επιχειρείν. Πώς κρίνετε τις «επιδόσεις» της ελληνικής οικονομίας στην ψηφιακή μετάβαση και πώς μπορεί να βοηθήσει η Info Quest Technologies σε αυτή τη μετάβαση;

Αντώνης Σταματόπουλος: Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο στην πορεία προς την ψηφιοποίηση. Προωθούνται επενδύσεις, ενισχύεται η καινοτομία και έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας αξιοποιήσει σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες – όπως π.χ. στις τραπεζικές συναλλαγές, τις υπηρεσίες του δημοσίου, ή τα κουπόνια ανακύκλωσης συσκευών. Απαιτούνται όμως σημαντικές βελτιώσεις και περαιτέρω ανάπτυξη.

Είναι σημαντικό εδώ να σημειωθεί ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο που υποστηρίζει έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό, που οδηγεί στην πρόοδο και την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, με πολλές ακόμα προκλήσεις να πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των τεχνολογιών, καθώς και την ανάπτυξη της ψηφιακής εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας.
H Info Quest Technologies μαζί με τους συνεργάτες μας, εργαζόμαστε πολυεπίπεδα, ώστε να βοηθήσουμε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθός του ή το επίπεδο ωριμότητάς του, να υλοποιήσει το όραμά του για το μέλλον.

Τι περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών της Info Quest Technologies σε ό,τι αφορά το cloud computing;

Γιάννης Αϊδίνης: Ξεκινώντας από τις απλές λύσεις ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εφαρμογών γραφείου και φτάνοντας σε ιδιαίτερα σύνθετες υλοποιήσεις συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυίας, η εταιρεία μας αποτελεί ένα One Stop Shop για τις ανάγκες ενός μικρού, μεσαίου ή και μεγάλου οργανισμού σε λύσεις και υπηρεσίες Cloud. Αναλυτικά, από πλευράς Software as a Service, διατίθεται όλο το Portfolio λύσεων της Microsoft με πυρήνα την οικογένεια εφαρμογών Microsoft 365. Οι λύσεις αυτές πλαισιώνονται από ένα πληρέστατο οικοσύστημα εφαρμογών ασφαλείας, επιχειρηματικής συνέχειας, ηλεκτρονικών υπογραφών DocuSign και κάθετων επιχειρηματικών λύσεων. Αποτελούμε σήμερα τον μεγαλύτερο πάροχο τέτοιων λύσεων στον Ελληνικό χώρο. Σε επίπεδο Υποδομών (Infrastracture as a Service), κορμό των προσφερόμενων επιλογών αποτελεί το Microsoft Azure με όλες τις προεκτάσεις του στο Computing, Storage και Virtual Networking. Η υψηλή τεχνογνωσία των Cloud Architects που διαθέτουμε, διασφαλίζει την αξιόπιστη και χωρίς εκπλήξεις υλοποίηση κάθε συστήματος Public ή και Hybrid Cloud των πελατών μας.

Τέλος, από πλευράς Platform as a Service, τα σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων (RDBMS) αποτελούν ένα βασικό πόλο μετάβασης από το παραδοσιακό μοντέλο τοπικής εγκατάστασης σε ένα διαμοιραζόμενο κεντρικό σύστημα με χρέωση βάσει χρήσης, transactions και μεγέθους της βάσης. Από πλευράς Υπηρεσιών, όλες οι παραπάνω κατηγορίες υποστηρίζονται από την ομάδα μηχανικών μας τόσο σε επίπεδο αρχικού σχεδιασμού και Technical Presales όσο και κατά τη φάση υλοποίησης και υποστήριξης σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών μας.

Μιλήστε μας για τις σημαντικότερες συνεργασίες σας σε Cloud λύσεις και πώς αυτές συμβάλλουν στην πρόταση αξίας σας προς τους πελάτες σας;

Γιάννης Αϊδίνης: Από πλευράς συνεργασιών στο Cloud, προεξέχουσα θέση κατέχει το Cloud Service Provider Agreement με τη Microsoft, μέσω του οποίου εξυπηρετούνται περισσότεροι από 400 συνεργάτες σε μηνιαία βάση και κάποιες δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματικοί χρήστες.Στρατηγικό χαρακτήρα έχει η συνεργασία με τη Cisco, η οποία ξεκινώντας από το Enterprise Networking πλέον διευρύνεται στο Cloud και Security Portfolio. Μία από τις πιο πρόσφατες συνεργασίες μας είναι αυτή με τη Red Hat, κυρίαρχο στο Enterprise Linux, με λύσεις που απευθύνονται στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και αποτελούν ιδανικό λειτουργικό σύστημα αλλά και Middleware για πελάτες που βασίζονται σε ανοικτές αρχιτεκτονικές. Η σύναψη συμβολαίου διανομής με τη DocuSign επίσης αποτελεί στρατηγική επιλογή προς την κατεύθυνση του Business Process Automation, ενώ μέσω της 100% θυγατρικής μας Team Candi προσφέρεται πλέον στην αγορά και η λύση CandiSign, που ενσωματώνει την ισχύ των υπογραφών της DocuSign στο εταιρικό περιβάλλον του Microsoft Teams, λύση με σημαντικό αποτύπωμα ήδη στην αγορά. Να αναφέρω ότι η Team Candi, είναι ο ισχυρότερος συνεργάτης της Microsoft στο περιβάλλον Sharepoint με δικές της λύσεις και μία ομάδα 27 developers που υλοποιούν σύνθετα έργα αυτοματοποίησης και πλέον λειτουργεί συμπληρωματικά με την εταιρεία μας. Τις παραπάνω λύσεις πλαισιώνει ένα ευρύτατο portfolio λογισμικού στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας, της Ψηφιακής Σχεδίασης και της απομακρυσμένης εργασίας.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής είναι η κυβερνοασφάλεια. Ποια είναι η προσέγγιση της Info Quest Technologies σε αυτό τον τομέα;

Γιάννης Αϊδίνης: Σίγουρα, η κυβερνοασφάλεια είναι μία σημαντική πρόκληση στην ψηφιακή εποχή και στις μέρες μας και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βασική επιχειρηματική λειτουργία σε οποιουδήποτε μεγέθους και τύπου εταιρείας. Η εκτεταμένη χρήση του cloud computing προσφέρει πολλά οφέλη, όπως ευελιξία, κλιματική εξοικονόμηση και εύκολη πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα και υπηρεσίες. Η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων και υπηρεσιών στο cloud μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια (security) και την ανθεκτικότητα (resiliency) των υποδομών ενός οργανισμού, ωστόσο, αυτή η μετάβαση δημιουργεί και καινούργιες προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας:

  • Αυξημένος αριθμός επιθέσεων
  • Κακόβουλο Λογισμικό που συνεχώς εξελίσσεται με νέους και πιο επικίνδυνους ιούς, trojan, ransomware και άλλα εργαλεία επιθέσεων.
  • Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση στις κυβερνοεπιθέσεις
  • Κοινωνική Μηχανική

Η ασφάλεια των δεδομένων στο cloud ξεκινά με την προληπτική αύξηση των μέτρων ασφάλειας και τη διατήρηση της συνεχούς προστασίας από απειλές έναντι ενεργών παραβιάσεων δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κυβερνοασφάλεια είναι μια συνεχής διαδικασία, καθώς οι απειλές και οι τεχνικές επιθέσεων εξελίσσονται συνεχώς. Η συνεργασία με έναν αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών cloud – όπως είναι η εταιρεία μας – και η εφαρμογή διεθνών προτύπων ασφάλειας (security framework) μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας στο cloud.

Τόσο οι εξελίξεις στην τεχνολογία όσο και η πρόσφατη πανδημία έχουν αλλάξει τόσο τον τρόπο όσο και τον χώρο εργασίας. Πώς διαμορφώνεται το modern workplace σήμερα;

Γιάννης Αϊδίνης: Δύο από τις κύριες τάσεις που παρατηρήθηκαν στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας μετά την πανδημία, που συνεχίζουν να εξελίσσονται είναι:

  • Η επέκταση της ψηφιακής τεχνολογίας: Η ανάγκη για εργασία από απόσταση ενίσχυσε την εφαρμογή και υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο σε ψηφιακές υποδομές, εφαρμογές συνεργασίας, ασφάλειας δεδομένων και cloud υπηρεσίες για την υποστήριξη της εργασίας από απόσταση.
  • Το υβριδικό περιβάλλον εργασίας: Πολλές εταιρείες αντιλαμβάνονται τα οφέλη της ευελιξίας στον χώρο εργασίας και υιοθετούν μοντέλα εργασίας που συνδυάζουν την εργασία από το γραφείο με την εργασία από το σπίτι. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ευέλικτα ωράρια, εναλλαγή μεταξύ φυσικού και εικονικού γραφείου και άλλες μορφές προσαρμογής.
    Εκτιμούμε ότι το υβριδικό περιβάλλον εργασίας, ήρθε ως τάση για να παραμείνει. Αυτό σημαίνει ότι τα ψηφιακά όρια και η περίμετρος του οργανισμού πλέον δεν είναι δεδομένη και η δουλειά των ΙΤ τμημάτων γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στο νέο περιβάλλον κλειδί δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα, ασφάλεια, συνεργασία , αλλά και η συνεχής εκπαίδευση και εγρήγορση των χρηστών.

Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας και πώς επιτυγχάνεται το δύσκολο έργο της ευθυγράμμισης με τις ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογία; Σας προβληματίζει η παγκόσμια έλλειψη tech talent;

Αντώνης Σταματόπουλος: Εστιάζουμε σε τρεις πυλώνες και πολλά επίπεδα συνεργασιών στον καθένα από αυτούς. Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός του Cloud Migration, δηλαδή της μερικής ή συνολικής μετάπτωσης των εταιρικών υποδομών από το τοπικό Computer Room στο Cloud. Αποτελεί βασικό ζητούμενο των επιχειρήσεων προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθερότητα, ασφάλεια και συνέχεια της λειτουργίας τους. Ο ρόλος μας στο Cloud Migration είναι κομβικός, δεδομένου ότι διαθέτουμε μία πλήρη ομάδα Cloud Engineers με πιστοποιήσεις στο επίπεδο του Cloud Architect και αποστολή την υποστήριξη των συνεργατών της εταιρείας στα έργα μετασχηματισμού των πελατών τους.

Δεύτερο πυλώνα αποτελεί η Κυβερνοασφάλεια. Ακολουθώντας το διεθνώς αποδεκτό τρίπτυχο «Υποδομές-Εφαρμογές-Άνθρωποι» σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σύνθετες λύσεις θωράκισης των υποδομών και εφαρμογών στο cloud, ενώ παρακολουθούμε διαρκώς και τις υποδομές του δικτύου συνεργατών μας για ανίχνευση ανωμαλιών στην πρόσβαση ή χρήση τους. Τρίτος πυλώνας είναι αυτός της Αυτοματοποίησης των Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Η αυξημένη πολυπλοκότητα των ροών εργασίας οδηγεί σε ραγδαία αύξηση τέτοιων υλοποιήσεων. Με αυτό ως γνώμονα, ενσωματώσαμε από τον Μάρτιο 2022 την εταιρεία Team Candi, το μοναδικό Microsoft Advanced Specialized Partner σε υλοποιήσεις Low Code/No Code στο ευρύτερο περιβάλλον του Power Platform με επίκεντρο το Sharepoint και ένα μεγάλο αριθμό υλοποιήσεων στην Ελληνική και διεθνή αγορά.

Παράλληλα με τους τρεις πυλώνες στρατηγικής επικέντρωσης, στόχος της Info Quest Technologies είναι η συνεχής αναβάθμιση της τεχνογνωσίας του δικτύου συνεργατών μας. Ταυτόχρονα με τις εσωτερικές μας τεχνικές πιστοποιήσεις που ξεπερνούν τις 120, διοργανώνουμε από ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια έως και Hands On Labs για κάθε νέα προσθήκη στο Portfolio λύσεών μας και οποιαδήποτε κατηγορία υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική στόχευση για την ανάπτυξη του επιχειρείν. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2022 υλοποιήσαμε περισσότερες από 8.300 ώρες εκπαίδευσης στην εταιρεία μας ( > 20 ώρες ανά εργαζόμενο) και περισσότερες από 1.600 ώρες εκπαίδευσης προς τους συνεργάτες μας. Η έλλειψη tech talent είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που σίγουρα μας προβληματίζει. Οι συνεχείς επενδύσεις re-skilling & up-skiling των ανθρώπων και των συνεργατών μας, συνεργασίες με την πανεπιστημιακή κοινότητα, προγράμματα υποτροφιών για νέους για εκμάθηση κώδικα, είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες που υλοποιούμε. Απαιτείται σίγουρα μία μεγάλη, πολυεπίεδη και συνεχής προσπάθεια, με όραμα και στόχους για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε.

Μιλήστε μας λίγο για το GoDigital. Πού απευθύνεται και τι προσφέρει;

Γιάννης Αϊδίνης: Το Portal GoDigital δημιουργήθηκε αρχικά ως σημείο ενημέρωσης για τα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη συνέχεια, αφουγκραζόμενοι τις αυξημένες ανάγκες για μία συνολική λύση στα ερωτήματα που προκύπτουν κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών έργων, αναβαθμίσαμε το ρόλο του σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρουσίασης συγκεκριμένων λύσεων βάσει του μεγέθους της κάθε επιχείρησης. Ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε τον πρώτο Wizard για τον σχεδιασμό λύσεων επιχειρηματικού μετασχηματισμού, μέσω ενός απλού ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών. Αποτέλεσμα της ανωτέρω υλοποίησης ήταν να αποτελέσει το GoDigital Portal σημείο αναφοράς, τόσο για το δίκτυό μας, όσο και για τις Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και υπερήφανους..

Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της εταιρείας για τον επόμενο διάστημα;

Αντώνης Σταματόπουλος: Ακολουθώντας τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, διατηρούμε ισχυρή τη δραστηριότητά μας στη διανομή Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε δυναμικά σε νέους τομείς. Ενδεικτικά, επενδύουμε σε τομείς όπως:

Cloud: Το cloud computing συνεχίζει να αυξάνει τη δημοτικότητά του, ενισχυόμενο από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αλλά και τις πρακτικές καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων. Ο ρυθμός διείσδυσης είναι σταθερά υψηλός και η περαιτέρω εμπλοκή με τις σχετικές υπηρεσίες αποτελεί μονόδρομο. Διευρύνουμε τις συνεργασίες μας και τις υπηρεσίες μας.

Κυβερνοασφάλεια: Η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και των παραβιάσεων δεδομένων έχει ενισχύσει την έμφαση στην κυβερνοασφάλεια. Οι εταιρείες και οι οργανισμοί επενδύουν όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση προηγμένων λύσεων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων τους.

Internet of Things (IoT): Το Internet of Things αφορά στη συνδεσιμότητα και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών και αισθητήρων. Αντικείμενα όπως οι έξυπνες συσκευές, τα αυτοκίνητα και οι βιομηχανικές συσκευές συνδέονται, προσφέροντας νέες δυνατότητες και ευκαιρίες. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί με διεθνείς κατασκευαστές στο χώρο, καθώς εκτιμούμε ότι θα αποτελέσει σημαντικό πόλο νέων έργων πληροφορικής την προσεχή δεκαετία.

Αυτοματοποίηση και ρομποτική: Οι τεχνολογίες αυτοματοποίησης και ρομποτικής εξελίσσονται γρήγορα, με εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως η κατασκευή, η γραμματειακή εργασία, η υπηρεσία πελατών και η αποθήκευση.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς, όπως η αυτόνομη οδήγηση, οι εικονικοί βοηθοί και η ανάλυση δεδομένων, και έχει επιρροή σε πολλές πτυχές της πληροφορικής. Το αποτύπωμά της είναι μικρό ακόμα στην τοπική επιχειρηματική αγορά, αποτελεί όμως πολλά υποσχόμενο αντικείμενο για την προσεχή πενταετία.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι όπως περιγράφεται και στο όραμά μας, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία με τη χρήση της τεχνολογίας, συμβάλλοντας σε έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο κόσμο για όλους.