Στη διεύρυνση της συνεργασίας της με τη DocuSign προχώρησε η Info Quest Technologies, η οποία έγινε επίσημος διανομέας των λύσεων eSignature και αυτοματοποίησης συμβάσεων. H DocuSign διαθέτει παγκοσμίως 500.000 πελάτες, 37 εκατομμύρια χρήστες και μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 70%. Οι λύσεις DocuSign eSignature είναι συμβατές με το πρότυπο eIDAS παρέχοντας και τα τρία είδη ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως ορίζεται από το νομικό πλαίσιο, τη Standard, που καλύπτει νομικά τις περισσότερες περιπτώσεις και δεν απαιτεί ψηφιακά πιστοποιητικά, την Advanced, καθώς και την Qualified eSignature (QES), που καλύπτει συμβάσεις μεγαλύτερης κρισιμότητας για τις οποίες απαιτείται ισχυρή ταυτοποίηση και εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Στην Ελλάδα οι κάτοχοι εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών της ADACOM μπορούν να χρησιμοποιούν στο περιβάλλον της DocuSign της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής τους υπογραφής. Η πλατφόρμα DocuSign eSignature βρίσκεται στο cloud, είναι διαθέσιμη με απόλυτη ασφάλεια από παντού, από κάθε συσκευή, υπολογιστή, tablet ή smartphone. Είναι ανοικτή και συνδέεται «outofthebox» με περισσότερα από 350 ΑPIs με τις εφαρμογές των κορυφαίων διεθνώς παρόχων, όπως οι MicrosoftSAPSalesForceAutodCadAppleGoogle κλπ, χωρίς να απαιτείται πρόσθετος προγραμματισμός ή διαμόρφωση.