H Info Quest Technologies κλείνει φέτος 40 χρόνια δυναμικής πορείας στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής, πρωταγωνιστώντας στην εξέλιξη και την ανάπτυξη της αγοράς και τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε ολόκληρη την κοινωνία. Ο Αντώνης Σταματόπουλος, Commercial Director, Value Added Products και ο Χάρης Τασιογιαννόπουλος, Cloud & Business Development Manager, δείχνουν την πορεία προς τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις, μέσα από την αξιοποίηση του cloud.

H Info Quest Technologies κλείνει φέτος 40 χρόνια δυναμικής πορείας στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής, πρωταγωνιστώντας στην εξέλιξη και την ανάπτυξη της αγοράς και τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε ολόκληρη την κοινωνία. Ο Αντώνης Σταματόπουλος, Commercial Director, Value Added Products και ο Χάρης Τασιογιαννόπουλος, Cloud & Business Development Manager, δείχνουν την πορεία προς τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις, μέσα από την αξιοποίηση του cloud.

Η τεχνολογία Cloud περνά με ταχύ ρυθμό στη φάση της ωριμότητάς της, γεγονός που την ανάγει, σχεδόν, σε μια εκ των ων ουκ άνευ για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που επιζητούν την αναβάθμιση των λειτουργιών και προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Ανάμεσα στις πολυάριθμες εταιρείες πληροφορικής που μπορούν να συμβάλλουν στη μετάβαση στο Cloud, η Info Quest Technologies ξεχωρίζει για την πληρότητα των λύσεων που προσφέρει. .Σε αυτό συμβάλλουν όχι μόνο ευρεία γκάμα των λύσεων και υπηρεσιών, αλλά η υψηλή τεχνογνωσία της εταιρείας και των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της που μεγιστοποιούν την αξία και το όφελος για κάθε πελάτη.

netweek: Η πανδημία έχει συμβάλει να γίνουν περισσότερα κατανοητά από ποτέ πριν τα επιχειρηματικά οφέλη από την υιοθέτηση Cloud λύσεων. Σύμφωνα με τη δική σας οπτική, ποιοι είναι εκείνοι οι κλάδοι που μπορούν, εν δυνάμει, να επωφεληθούν περισσότερο; Θα εστιάζατε σε επιμέρους λύσεις ή τμήματα στην κάθετη παραγωγή;
Χάρης Τασιογιαννόπουλος: Η πανδημία άλλαξε κάθε πτυχή της ζωής μας και σίγουρα το 2020 θα μείνει στην ιστορία ως μία χρονιά πρωτόγνωρων καταστάσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών. Η τηλεργασία και η ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση στις εταιρικές εφαρμογές και δεδομένα, η συνεργασία απομακρυσμένων ομάδων, αλλά και η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός διαδικασιών, ήταν οι τομείς όπου η υιοθέτηση λύσεων cloud έδωσε ξεκάθαρα και άμεσα επιχειρηματικά οφέλη. Και πράγματι είδαμε σημαντικές επενδύσεις από πλήθος επιχειρήσεων σε λύσεις και υπηρεσίες cloud. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να μην αναφερθούμε στα άλματα που έγιναν από την Πολιτεία με τη διάθεση εξαιρετικά εύχρηστων και χρήσιμων ψηφιακών εφαρμογών στους Πολίτες, που ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Ταυτόχρονα, όμως, οι εφαρμογές «Click Away» και «Click in Shop» στο λιανικό εμπόριο, ανέδειξαν μία πραγματικότητα που λίγο πολύ υποψιαζόμασταν όλοι ότι ίσχυε. Την «ψηφιακή υστέρηση» των μικρών και τοπικών συνοικιακών εμπορικών καταστημάτων. Η πλειοψηφία, αδυνατώντας ή και αδιαφορώντας να αξιοποιήσουν την τεχνολογία -για να εξελίξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους- έχουν απωλέσει μεγάλο μέρος των εσόδων τους, θυμίζοντας το θεατρικό έργο του Arthur Miller «Ο θάνατος του εμποράκου». Τα αργά αυτά αντανακλαστικά εκμοντερνισμού και ψηφιοποίησης όλο το προηγούμενο διάστημα, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη μεγάλη ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε, κατά την περίοδο της πανδημίας, να «ξανασυστηθούν» δηλαδή στους πελάτες τους, στη γειτονιά τους, για το διάστημα τουλάχιστον που τα εμπορικά κέντρα και τα malls ήταν κλειστά.

Είναι άξιο αναφοράς ότι μέχρι το 2018, σύμφωνα με την Eurostat, η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση υστερούσε σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σε ψηφιακές δεξιότητες και αξιοποίηση της τεχνολογίας. Είναι χαρακτηριστική η αργή ενσωμάτωση λύσεων διαχείρισης αποθήκης και αποθεμάτων, online πωλήσεων, online αγορών, διαχείρισης πελατών κ.α. Στο λιανικό εμπόριο είναι εξαιρετικά υψηλό το ποσοστό των καταστημάτων που αρκούνται στη χρήση μιας ταμειακής μηχανής για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το τελευταίο διάστημα, το 73% των ελληνικών ΜμΕ ανέλαβε δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης, το 22% έκανε χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ το 11% προετοιμάζεται για σχετικές επενδύσεις. Αντίστοιχα, το 41% των ΜμΕ εφάρμοσε τηλεργασία με το 17% να κάνει επενδύσεις σε λύσεις και υποδομές τηλεργασίας και απομακρυσμένης πρόσβασης.
Εκτιμώ και ελπίζω ότι αυτή η συγκυρία αφύπνισε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Μπορούν να γίνουν άλματα εκμοντερνισμού και ψηφιοποίησης μέσα από λύσεις ώριμες πλέον και δοκιμασμένες. Οι υπηρεσίες Cloud θα παίξουν καίριο ρόλο στη μετάβαση αυτή.

Ποιοι είναι οι βασικοί συνεργάτες σας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων Cloud και ποια είναι τα πλεονεκτήματα των λύσεων που προσφέρετε σε σχέση με ανταγωνιστικές λύσεις; Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις κατά τη μετάβαση στο Cloud για τις εταιρείες;
Αντώνης Σταματόπουλος: Πυρήνα της επιτυχίας της Info Quest Technologies αποτελεί το δίκτυο συνεργατών μας. Για τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στο Cloud, κύριος αρωγός είναι, τόσο οι System Integrators που αναλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, όσο και οι Value Added Resellers, λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου τους. Παράλληλα, τα Software Houses που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν επιχειρηματικές λύσεις, αποτελούν πλέον έναν ακόμα «ευαγγελιστή» των συνδρομητικών λύσεων μέσω υπολογιστικού νέφους για την αγορά.

Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι η Τεχνογνωσία. Επενδύουμε συστηματικά σε μηχανικούς και πιστοποιήσεις, προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί στην εκπαίδευση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους συνεργάτες και πελάτες μας. Η διαρκής ενημέρωση των συνεργατών μας, η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού λύσεων από κοινού και ο σχεδιασμός αναλυτικής αρχιτεκτονικής για την αποτελεσματική μετάβαση των εταιρικών υποδομών στο Cloud, αποτελούν το κύριο όπλο μας προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το διαρκώς διευρυνόμενο portfolio λύσεων, όπως αυτή της ψηφιακής διαχείρισης συμβάσεων ή της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας σε ένα Cloud περιβάλλον, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τους συνεργάτες μας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των πελατών τους.
Κύρια πρόκληση κατά τη μετάβαση μίας επιχείρησης στο Cloud είναι η αποτελεσματική απάντηση στο τρίπτυχο «Πότε-Τι-Πώς». Σε μεγάλο βαθμό, το πρώτο σκέλος επιλύθηκε δεδομένης της ανάγκης των επιχειρήσεων να μεταβούν άμεσα σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας.

Η απάντηση στο ερώτημα του ποιες υποδομές πρέπει να μεταβούν στο cloud εξαρτάται από το προφίλ της εταιρείας και τον τρόπο λειτουργίας της, αν aνικού ταχυδρομείου, του Backup και ενός κοινού χώρου συνεργασίας προς το Cloud κατά προτεραιότητα. Τέλος, στο κύριο ερώτημα του τρόπου μετάβασης στο Cloud, οι Cloud Experts μας μαζί με το δίκτυο συνεργατών μας, αποτελούν τον ιδανικό σύμβουλο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη του μετασχηματισμού κάθε επιχείρησης.

Είναι γνωστό ότι οι λύσεις σας καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ πιο πρόσφατα έχετε δώσει έμφαση σε εφαρμογές που αγγίζουν τον τελικό χρήστη (DocuSign, Office 365). Πώς η συσσωρευμένη εμπειρία στην Info Quest Technologies μεταφράζεται σε όφελος για τους συνεργάτες σας που επιλέγουν να σας εμπιστευτούν;
ΑΣ: Στη μακρόχρονη πορεία μας, αφουγκραζόμαστε πάντα τις ανάγκες των επιχειρήσεων και διαμορφώνουμε λύσεις και υπηρεσίες μας βάσει αυτών. Παράλληλα όμως, καλούμαστε να αναβαθμίσουμε την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού επιχειρείν, εισάγοντας καινοτομία προερχόμενη από διεθνείς πρακτικές και τάσεις, βάσει της συνεχούς ενημέρωσής μας και της στρατηγικής συνεργασίας με κορυφαίους οίκους.

Πράγματι, ο χώρος των Office Applications οδήγησε τη μετάβαση στο Cloud, αφού άλλαξε τον τρόπο εργασίας κάθε χρήστη. Από απλές εφαρμογές σε τοπικό περιβάλλον, πλέον αναφερόμαστε σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων παραγωγικότητας και επικοινωνίας, απελευθερωμένο από τη συσκευή και προσβάσιμο από οπουδήποτε.
Ως προς την ψηφιακή διαχείριση συμβάσεων και όλο τον χώρο των ηλεκτρονικών υπογραφών, πρόκειται για μία πραγματική αλλαγή σελίδας. Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή της συνολικής εξάλειψης του χαρτιού και η DocuSign, της οποίας αποτελούμε πλέον Global Distributor, είναι ο οίκος με το μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα, επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία, την ασφάλεια και τη βέλτιστη εμπειρίας χρήσης.

Η υπογραφή του e-IDAS (electronic Identification, Authentication and trust Services) από την Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε περαιτέρω ώθηση στις λύσεις αυτές, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της συναλλαγής και εξαλείφοντας κάθε αρχική ανασφάλεια για την εγκυρότητα της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών. Στόχο μας αποτελεί η υποστήριξη κάθε οργανισμού ανεξαρτήτως μεγέθους, μετασχηματίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του και οδηγώντας τον σε μία αποδοτικότερη επόμενη ημέρα.

Ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των επικείμενων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και εν γένει του πυρήνα της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της επόμενης Πενταετίας, όπως αυτά παρουσιάζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρετε υπάρχει το Q-Zone. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συστήματος που το καθιστούν ελκυστικό;
ΧΤ: Το Q-Zone αποτελεί την ελληνική έκδοση της διεθνούς πλατφόρμας εμπορικού λογισμικού, ERPLY. Πλατφόρμα η οποία κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς και εύχρηστες σε όλα τα review sites, που εξειδικεύονται στην αξιολόγηση εμπορικού λογισμικού για μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Το 2017 ξεκίνησε η συνεργασία μας με την ERPLY και λανσάραμε την ελληνική έκδοση της πλατφόρμας, με την επωνυμία Q-Zone, έχοντας παραμετροποιήσει πλήρως την εφαρμογή, σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και απαιτήσεις. Πρόκειται για μία πολύ απλή, εύχρηστη και πλούσια σε λειτουργίες σουίτα, που καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων μίας εμπορικής επιχείρησης, τόσο στον φυσικό, όσο και στον οnline κόσμο. Δίνει στον επιχειρηματία, τη δυνατότητα να παρακολουθεί όλη την επιχείρηση από το κινητό του, τον υπολογιστή του ή από το σημείο πώλησης (Point of Sale). Όλες οι οθόνες και τα views της εφαρμογής έχουν σχεδιαστεί με τον πλέον φιλικό τρόπο αφαιρώντας κάθε πολυπλοκότητα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που έχει βραβευτεί η εφαρμογή. Έχει επίσης αναδειχτεί ως το κορυφαίο Android POS SW και ένα από τα κορυφαία iOS POS applications.

Ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά της λύσης, είναι ευκολία έναρξης λειτουργίας, μιας και η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει την παραγωγική λειτουργία της σε λίγες μόλις ώρες. Κι αυτό γιατί δεν απαιτείται κάποια τοπική εγκατάσταση ή παραμετροποίηση, ενώ οι απαιτήσεις εκπαίδευσης είναι πραγματικά πολύ μικρές.

Για μια εταιρεία που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες Cloud, τι είναι χρήσιμο να γνωρίζει για την Info Quest Technologies σε εταιρικό επίπεδο, όπως επίσης και σε σχέση με την υποστήριξη που προσφέρετε σε επίπεδο σχεδιασμού αναβάθμισης συστημάτων;
ΧΤ: Όλα τα χρόνια, κύρια αποστολή μας, ήταν και παραμένει, να αποτελούμε τον επιταχυντή υιοθέτησης τεχνολογίας, προσφέροντας τις κατάλληλες λύσεις και διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αποσκοπώντας στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη των πελατών μας. Την τελευταία πενταετία έχουμε πραγματοποιήσει μία σημαντική επένδυση σε υποδομές, συστήματα, αυτοματισμούς και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο να κάνουμε τη μετάβαση στο Cloud εύκολη και απλή υπόθεση. «Cloud Made Simple», είναι και το moto της δραστηριότητας QuestonCloud, άλλωστε. Είμαστε ικανοποιημένοι που βλέπουμε την ανταπόκριση της αγοράς, γεγονός αντικατοπτρίζεται και στις πωλήσεις μας- το 2020 παρουσιάσαμε αύξηση + 111% σε πωλήσεις αδειών λογισμικού και 5x χρήση υποδομών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος

Η προσέγγισή μας για την απλοποίηση και τη διευκόλυνση της μετάβασης στο Cloud, είναι μα πλατφόρμα με 3 βασικούς άξονες. A) Αυτοματοποίηση, Β) Πορτφόλιο Λύσεων και Γ) Προσφερόμενες Υπηρεσίες. Ειδικότερα:

i) Το www.Questoncloud.com, είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα παροχής λύσεων, το οποίο περιλαμβάνει κορυφαίους διεθνείς παρόχους, εξειδικευμένους τοπικούς παρόχους, υπηρεσίες και εκπαιδευμένους συνεργάτες. Παρέχει πλήρη αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση όλων των βημάτων παραγγελίας και ενεργοποίησης αδειών χρήσης Cloud. Στόχος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στη νέα εποχή του digital distribution και να αποτελέσουμε τον μεγαλύτερο κόμβο Cloud λύσεων της αγοράς.

ii) Τη διάθεση των παραπάνω cloud λύσεων την παρέχουμε μέσω του Marketplace που δίνει τη δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης και τιμολόγησης. Στο Marketplace μπορεί κάποιος να βρει όλη τη σουίτα εφαρμογών της Microsoft καθώς και άλλες γνωστές Cloud λύσεις διεθνών οίκων, λύσεις συνεργατών μας και τοπικών παρόχων, καθώς και υπηρεσίες της εταιρείας μας.
Θέτουμε ως προτεραιότητα την επένδυση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιακής ετοιμότητας, προωθώντας λύσεις που διασφαλίζουν ένα πλήρως λειτουργικό, πλήρως ψηφιακό τρόπο λειτουργίας των πελατών μας. Οι λύσεις αφορούν σε όλο το φάσμα λειτουργίας μίας επιχείρησης, καθώς καλύπτουν τόσο τις υποδομές φιλοξενίας των εφαρμογών και συστημάτων ενός οργανισμού (Cloud Infrastructure), όσο και τη δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας και ασφαλούς πρόσβασης των χρηστών σε αυτές (Virtual Desktop, Cloud Applications, Cloud Mail, Cloud Telephony).

iii) Τέλος, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, υλοποίησης και ψηφιοποίησης. Αξιοποιώντας τις παραπάνω λύσεις, παρέχουμε υπηρεσίες ανάπτυξης και αξιοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη και αποδοτικότερη λειτουργία των οργανισμών μέσω του αυτοματισμού των διαδικασιών και της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών και συστημάτων (Integration services & Modern Workplace Consulting services). Με την εξαγορά της Team Candi, και την εξειδίκευσή της στο Modern Workplace, στοχεύουμε να προσφέρουμε στην αγορά υπηρεσίες και εργαλεία που θα βοηθήσουν περαιτέρω τις δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η Info Quest Technologies, κλείνει φέτος 40 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την εξέλιξη και τη διαμόρφωση της αγοράς πληροφορικής. Από τη διαμόρφωση του μοντέλου διανομής στην Πληροφορική, την κινητή τηλεφωνία με την Q-Phone και αργότερα με την Q-Telecom, το Internet με την Hellas on Line, τις ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και την μετεξέλιξή της στον Όμιλο Quest, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον δυναμικούς ελληνικούς Ομίλους εταιρειών, συμβάλλαμε όσο λίγοι Οργανισμοί στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από όλο το εύρος της κοινωνίας μας.

Η τεχνολογία, η καινοτομία και η συνεχής εξέλιξη είναι στο DNA μας. Με αυτά ως εφόδια ξεκινάμε την πέμπτη δεκαετία μας, διερύνοντας τη δραστηριότητα και την τεχνογνωσία μας με ενθουσιασμό για τις προοπτικές που ανοίγονται εμπρός μας, προσηλωμένοι στην αποστολή μας: να μετατρέπουμε την τεχνολογία σε εφαλτήριο εξέλιξης, γνώσης και προόδου για τον καθένα μας, για την κοινωνία μας, για τη χώρα μας.