Τα Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου προμηθεύτηκαν από την εταιρεία Vatiras ένα infokiosk friendlyway Impress 40, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη εφαρμογών τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και της προβολής.