Στην vatiras κατακυρώθηκε η προμήθεια δύο infokiosks της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων στα πλαίσια υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Eλλάδα – Ιταλία 2000-2006, του έργου “Sul Cammino Di Enea”.

Πρόκειται για τα
infokiosk friendlyway Arctic 32 εξωτερικού χώρου και για το friendlyway Butler 17” εσωτερικού χώρου. Tα infokiosk Arctic 32 & Βutler 17”, κατασκευάζονται από τον Γερμανικό Οίκο Friendlyway A.G, του οποίου ο επίσημος και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η Vatiras.