Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων (+37,7%)  και της λειτουργικής κερδοφορίας (+84,9%), αποδιδόμενη σε σημαντικό έργο εντύπων ασφαλείας και τις παρεχόμενες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Inform. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 13,1 εκατ. ευρώ  ή +37,7%  συγκριτικά με το αντίστοιχο  περσινό εξάμηνο και ανήλθαν στα 47,8 εκατ. ευρώ έναντι 34 ,7 εκατ. ευρώ το  αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών προέρχεται κυρίως από:

  • την έναρξη της υλοποίησης του έργου που αφορά τη διεξαγωγή των 6  εκλογικών αναμετρήσεων στην Κένυα. Ο όμιλος έχει αναλάβει την παραγωγή  και παράδοση στη χώρα όλου του εκλογικού υλικού για τις  εκλογές που  διεξάχθηκαν στη χώρα τον Αύγουστο. Η αξία που αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο ήταν € 3,4 εκατ. καθώς το υπόλοιπο έργο υλοποιήθηκε τον Ιούλιο,
  • την αύξηση των πωλήσεων κατά 3,2 εκατ. ευρώ του τομέα ψηφιακής  εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών προερχόμενη κατά βάση από την ενσωμάτωση νέων πελατών, την αύξηση του όγκου αποστολών καθώς και την αύξηση των τιμών σε σχέση με πέρυσι ως απόρροια του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης,
  • την υψηλότερη ζήτηση των εντύπων σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά 3,1 εκατ. ευρώ τόσο από κλάδους που είχαν πληγεί από την πανδημία στο Α’ Εξάμηνο του 2021, όσο και από την αύξηση του κόστους και την συνεπαγόμενη αύξηση των τιμών,
  • τον αυξημένο αριθμό ζητούμενων τραπεζικών καρτών στην Ελληνική αγορά λόγω κυρίως του επανασχεδιασμού τους κατά 2,1 εκατ. ευρώ και
  • τη συνεχιζόμενη αύξηση της συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά 1,2 εκατ. με την προσέλκυση νέων πελατών και αύξηση των παρεχόμενων λύσεων τόσο την αγορά της Ελλάδος αλλά και της Ρουμανίας.

Να σημειωθεί πως τα EBITDA του ομίλου, ανήλθαν στα 6 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Επίσης, κατά το α’ εξάμηνο του 2022, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1 εκατ. ευρώ.