Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 7,5% κατέγραψε το 2021 η Inform σε σύγκριση με το 2020, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 75 εκατ. ευρώ, έναντι 69,8 εκατ., ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του ομίλου, αυξήθηκαν κατά 18,4% ή € 1,1 εκατ. από € 6,1 εκατ. το 2020 σε € 7,2 εκατ. το 2021. Όπως αναφέρει η εισηγμένη, η ενίσχυση του τζίρου οφείλεται κυρίως στην αύξηση, κατά 68,%, των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που παρέχει ο όμιλος, καθώς επίσης και στην αύξηση όλων των υπόλοιπων προϊοντικών κατηγοριών συνολικά κατά 2,5%.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οι μεταβολές, την περσινή χρονιά, στο επίπεδο των πωλήσεων ήταν οι ακόλουθες:

  • η σημαντική άνοδος των πωλήσεων από την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά + 3,7 εκατ. ευρώ
  • η ενίσχυση των μεριδίων στην κατηγορία ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολών με την ενσωμάτωση νέων πελατών με θετική μεταβολή κατά 1,4 εκατ. ευρώ
  • η υψηλότερη ζήτηση στα έντυπα ασφαλείας στη Ρουμανία και Ελλάδα σε συνδυασμό με το εφάπαξ έργο της απογραφής του πληθυσμού στην Ελλάδα που αντιστάθμισαν τις απώλειες εντύπων από τους περιορισμούς του COVID-19 και οδήγησαν σε θετική μεταβολή κατά + 800.000 ευρώ
  • η καθυστέρηση του επανασχεδιασμού των τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα που δημιούργησε μια χρονική υστέρηση στον τζίρο κατά -700.000 ευρώ.

Για τη χρονιά που διανύουμε ο όμιλος θα συνεχίσει να εστιάζει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στις υφιστάμενες αγορές, στην ανάπτυξη των εξαγωγών, και αφετέρου θα διερευνήσει και θα αξιολογήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, με κύριες περιοχές ενδιαφέροντος την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Επίσης θα κινηθεί με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες Enterprise Document Management, Scanning & Archiving, καθώς και η παροχή λύσεων ψηφιοποίησης όπως Digital Onboarding (DoB), OCR/Data Capture Solutions αυτόματης αναγνώρισης παραστατικών και καταχώρησης (Process Automation) με χρήση Machine Learning (ML), Robotic Process Automation, και Cognitive Analytics Solutions.