Οι πωλήσεις του Ομίλου Inform Π. Λύκος κατά το α’ εξάμηνο του 2019 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,5 εκατ. ευρώ (+10,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε 38,4 εκατ. ευρώ (έναντι 34,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα), πρωτίστως χάριν στο έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία (που ανήλθε στα 4,7 εκατ. ευρώ) και δευτερευόντως στη μεταβίβαση νέων συμβάσεων στη Ρουμανία (που συνεισέφεραν 0,8 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο του 2019 κατά το οποίο ενσωματώθηκαν).

Η παραπάνω αύξηση πωλήσεων αντισταθμίζει το έργο του ΟΑΣΑ για την κατασκευή των ηλεκτρονικών επαναφορτιζόμενων καρτών (ATH.ENA Card) και εισιτηρίων (ATH.ENA Ticket) που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018 ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στην περίοδο του α’ εξαμήνου του 2018. Συγκεκριμένα, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, Inform Π. Λύκος ΑΕ ανήλθαν σε 18,1 εκατ ευρώ. έναντι 17,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 0,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της θυγατρικής στη Ρουμανία ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ έναντι  16,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018,  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 (+42,7%), λόγω της καλής κερδοφορίας των ανωτέρω αναφερθέντων έργων. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 38.000 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Ο Όμιλος και για το β΄ εξάμηνο του 2019, συνεχίζει να εστιάζει στη κατεύθυνση ενίσχυσης της θέσης του στους κλάδους που ήδη δραστηριοποιείται.