Νέο λογότυπο αποκτά η Inform, η Επιχειρηματική Μονάδα τoυ Ομίλου Lykos, η οποία δραστηριοποιείται στο Information & Document Management, προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις σημερινές συνθήκες και στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς.

Το νέο λογότυπο αντικατοπτρίζει απόλυτα την σημερινή λειτουργική δομή του Ομίλου Lykos, η οποία περιλαμβάνει δύο διακριτές επιχειρηματικές μονάδες, την AustriaCard και την Inform. Επίσης, το νέο λογότυπο διαχωρίζεται πλέον από το όνομα «Λύκος» προκειμένου να μην δημιουργείται σύγχυση με τον Όμιλο, ενώ παράλληλα διαχωρίζεται και από την κάθε εταιρεία – νομική μορφή σε κάθε χώρα, ακριβώς διότι αφορά την Επιχειρηματική Μονάδα συνολικά κι όχι σε κάθε εταιρεία – νομική μορφή της Μονάδας. Τέλος, το νέο λογότυπο έρχεται να ταιριάξει απόλυτα με το λογότυπο της AustriaCard. Συγκεκριμένα δανείζεται την μορφή του chip προκειμένου να δηλώσει την έννοια της «πληροφορίας» (information). Η μελέτη της νέας ταυτότητας έγινε από την Milk Branding Professionals.