Την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, προϊοντική κατηγορία η οποία συνετέλεσε καθοριστικά στην περσινή αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας, θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής της η Inform.

Όπως είπαν τα στελέχη της εισηγμένης εταιρείας στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, το κομμάτι της ψηφιοποίησης, τόσο όσον αφορά στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης των επομένων ετών, σε συνδυασμό με την ανάληψη μεγάλων έργων στον τομέα του security printing σε χώρες του εξωτερικού. Ενδεικτικά έργα λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποίησε η Inform το 2021 στην Ελλάδα: – Digital Onboarding – αξίας 700.000 ευρώ (Εθνική Τράπεζα, doValue Greece). – Accounting Process Automation- αξίας 450.000 ευρώ (AB Βασιλόπουλος, Metro AEBE). – SOD Platform (Digital) – αξία συμβολαίου 150.000 ευρώ (Attica Bank). – Chatbot – Αξία συμβολαίου 170.000 ευρώ ( Ήρων).

– Mobile Application (BL2) – αξία συμβολαίου 90.000 ευρώ (Ευρωπαϊκή Πίστη). Όπως αναφέρθηκε στη γενική συνέλευση, η εταιρεία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, έχοντας εκτελέσει πληθώρα συμβάσεων στη Ρουμανία, ενώ ανάλογα έργα προτίθεται να διεκδικήσει και στην Ελλάδα τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε αυτά που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το πλάνο της Inform για τη χρονιά που διανύουμε περιλαμβάνει: επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέες γεωγραφικές αγορές, ενίσχυση μεριδίου στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε στις βασικές προιοντικές κατηγορίες, περαιτέρω επενδύσεις σε λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και διερεύνηση ενδεχόμενων στρατηγικών συνεργασιών, εξαγορών εταιρειών με στόχο την ενίσχυση των παραπάνω λύσεων.