Θέματα security, ασφάλειας πληροφοριών και ιδιωτικότητας δεδομένων χαρακτηρίζονται ως οι “Most Worrisome Technologies” για τους CIOs, στο πλαίσιο του Society for Information Management’s (SIM) 37th Anniversary IT Trends Study, που πραγματοποιήθηκε σε 1.213 SIM μέλη (κυρίως στις ΗΠΑ και σε οργανισμούς με μέσο κύκλο εργασιών 500 εκατ. δολαρίων).

Στο top των τεχνολογιών που ανησυχούν τους CIOs συμπεριλαμβάνονται θέματα που αφορούν σε disaster recovery, IT skills και analytics/Big Data. Αξίζει να αναφερθεί ότι, μολονότι η στελέχωση της Διεύθυνσης Πληροφορικής και το business continuity προβληματίζουν έντονα τους CIOs, οι εν λόγω τομείς βρίσκονται αρκετά χαμηλά στη λίστα με τις προτεραιότητες επένδυσης των οργανισμών –μάλλον αυτό είναι που προκαλεί ανησυχία στους CIOs. Τα «καλά νέα» της έρευνας αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου του CIO στο επιχειρησιακό περιβάλλον, καθώς το 46,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρεται απευθείας στον CEO (το αντίστοιχο ποσοστό για το 2015 ήταν 42,9%).