Η σειρά ενθέτων Infrastucture Insider του έντυπου Net Week δημοσιεύτεται μια φορά το μήνα, με καίρια άρθρα για την οργάνωση και τις λειτουργίες της πληροφορικής.