Μέσα στο πλαίσιο των αναγκών για μείωση των δαπανών και ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας, το αναδυόμενο μοντέλο του Infrastructure-as-a-Service δίνει ηχηρό «παρών» και προκρίνεται ως λύση-κλειδί. Οπως κάθε ‘take out’, όμως, δεν είναι σε καμία περίπτωση 'risk-free'.

Στο σύγχρονο, δύσκολο, επιχειρηματικό περιβάλλον, οι εταιρείες είναι αντιμέτωπες με πιο σφιχτά budgets και περιορισμένους πόρους. Για αυτό αναζητούν δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους να αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση των επενδύσεών τους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία.

Αυτή η λεπτή ισορροπία επηρεάζει κυρίως ένα τμήμα της επιχείρησης: αυτό της Πληροφορικής. Παρόλο που οι ΙΤ ικανότητες αποτελούν αδιαμφισβήτητα τη σανίδα σωτηρίας για τις περισσότερες εταιρείες, τα τμήματα Πληροφορικής είναι επίσης κάτω από ολοένα αυξανόμενες πιέσεις για μείωση των κεφαλαιακών δαπανών και περιορισμό του λειτουργικού κόστους των υποδομών, του κόστους απόκτησης και ανανέωσης τεχνολογιών και καθώς και του εργατικού κόστους.

Στην πρόκληση για διατήρηση των λειτουργιών με μικρότερο budget, έρχεται να προστεθεί στα τμήματα Πληροφορικής, η απαίτηση από το business για υποστήριξη ολοένα περισσότερων υπηρεσιών για ολοένα περισσότερους χρήστες – με την ταυτόχρονη προσδοκία για μεγαλύτερη απόδοση και, σε κάποιες περιπτώσεις, με επίσημα εσωτερικά SLAs να συνοδεύουν τις εσωτερικές χρεώσεις των ΙΤ υπηρεσιών στα lines of business.

Μέσα στο πλαίσιο αυτών των οικονομικών και λειτουργικών προκλήσεων, οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι απομακρύνονται από το παραδοσιακό μοντέλο του χτισίματος και διατήρησης των δικών τους υποδομών Πληροφορικής και στρέφονται προς μία outsourced, προσανατολισμένη στις υπηρεσίες προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση για την παράδοση ΙΤ υπηρεσιών έχει αναγνωριστεί πλέον από την αγορά με το όνομα Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Η βασική ιδέα του IaaS δεν είναι καινούργια.

Στην πραγματικότητα ξεκίνησε να αναπτύσσει τα βασικά της συστατικά γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ’90, είτε ως web hosting service ή ως ASP (Application Service Provider), γνωστό τώρα ως Software as a Service. Αυτό που διακρίνει την υπηρεσία IaaS από τις παλαιότερες παρόμοιες εκδοχές είναι η πιο περιεκτική προσέγγιση που ακολουθούν οι πάροχοι υπηρεσιών για να προσφέρουν υποστήριξη για θεμελιώδη κομμάτια της εταιρικής υποδομής Πληροφορικής μέσω ενός μοντέλου hosted υπηρεσιών.

Αυτό το βάθος υπηρεσιών καθιστά εφικτό για το τμήμα Πληροφορικής μιας εταιρείας να κάνει πλήρως outsourcing όχι μόνο τις εταιρικές εγκαταστάσεις data center, αλλά και το hardware, τα λειτουργικά συστήματα, τις βάσεις δεδομένων, το storage, την ασφάλεια, το middleware, τις επιχειρηματικές εφαρμογές καθώς και τη σχετιζόμενη παρακολούθηση, συντήρηση και υποστήριξη των τελικών χρηστών – οτιδήποτε δηλαδή αποτελεί τις λειτουργίες Πληροφορικής.

Και ενώ η τιμολόγηση για το IaaS εξακολουθεί να εξελίσσεται, πολλά από τα συστατικά μιας ΙΤ υποδομής μπορούν πλέον να αποκτηθούν σε μία pay-as-you-go βάση. Αυτή η προσανατολισμένη στις υπηρεσίες προσέγγιση αποτελεί μία τεράστια αλλαγή στον τρόπο που οι εταιρείες αποκτούν, χρηματοδοτούν και παρέχουν υπηρεσίες ΙΤ.

Οι εταιρείες κάθε μεγέθους πλέον εξετάζουν τα οφέλη, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που προκύπτουν από το μοντέλο IaaS.

Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν πριν την υιοθέτηση IaaS περιλαμβάνουν:
• Στρατηγικά και τακτικά οφέλη του μοντέλου IaaS
• Επιλογή του σωστού παρόχου IaaS
• Ανάπτυξη IaaS
• Διαχείριση του παρόχου IaaS.


Η επιχειρηματική αξία του IaaS
Το βασικό concept του IaaS -ως ενός συνόλου φιλοξενούμενων υπηρεσιών data center που επιτρέπουν πρόσβαση σε τεχνολογία και υποστήριξη με ένα μηνιαίο αντίτιμο αντί για εκ των προτέρων επενδύσεις κεφαλαίου- προσφέρει στις εταιρείες τη δυνατότητα όχι μόνο να διατηρήσουν κεφάλαια αλλά επίσης να βελτιστοποιήσουν την ευθυγράμμιση των λειτουργικών δαπανών με τις ροές εσόδων.

Ανάλογα με το μέγεθος των λειτουργιών ΙΤ της εταιρείας και τις απαιτήσεις για εγκαταστάσεις data center αυτό η  αποφυγή κεφαλαιακής δαπάνης μπορεί να αποτελέσει έναν από τους κύριους παράγοντες για την απόφαση της χρήσης ενός IaaS μοντέλου. Η σύνδεση των μηνιαίων IaaS δαπανών με τα μηνιαία έσοδα της εταιρείας, επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της οικονομικής απόδοσης της εταιρείας, ενώ υποστηρίζει και τη διαχείριση της ρευστότητας.

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνυπολογιστεί από τα στελέχη του ΙΤ, καθώς αναφέρονται σε μέλη του ΔΣ και C-level στελέχη, όπου το ΙΤ μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα κέντρο κόστους και όχι ως ένας στρατηγικός εταίρος ή ένας business-oriented πάροχος υπηρεσιών.

Οι οικονομικοί παράμετροι ωστόσο, είναι μόνο η μία πλευρά της αξιολόγησης μιας IaaS λύσης σε μία hosted πλατφόρμα. Εξίσου σημαντικά είναι και τα επιχειρηματικά ζητήματα της κλιμάκωσης και της ανάπτυξης της εταιρικής ΙΤ υποδομής προκειμένου αυτή να συμβαδίζει με την ανάπτυξη και επέκταση του core business της εταιρείας.

Και αυτή η επιχειρηματική ανάπτυξε μπορεί να έχει πολλές διαστάσεις: ρυθμός απόκτησης νέων πελατών, προσθήκη νέων υπηρεσιών και LoB στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, συγχωνεύσεις και εξαγορές, γεωγραφική επέκταση κ.ά. Μία προσανατολισμένη στις υπηρεσίες προσέγγιση για την προμήθεια και προσθήκη ΙΤ υποδομής πιθανότατα θα δώσει στην εταιρεία την κλιμάκωση που επιθυμεί για τις υποδομές της σε επίπεδο μεγέθους, κόστους, γεωγραφίας και ταχύτητας ανταπόκρισης.

Οι περισσότεροι από τους καθιερωμένους παρόχους IaaS πλέον διατηρούν και υποστηρίζουν state-of-the-art, εξελιγμένες, πλήρως διαθέσιμες, ασφαλείς, πιστοποιημένες και από ανεξάρτητους φορείς ελεγμένες (audited) εγκαταστάσεις data center, επανδρωμένες με καταρτισμένο προσωπικό. Οι περισσότερες από αυτές τις προδιαγραφές είναι συνήθως δύσκολο να καλυφθούν από τις περισσότερες εταιρείες σε μεμονωμένο επίπεδο. Ωστόσο, όλων των μεγεθών οι εταιρείες μπορούν να αποκομίσουν την αξία και τα οφέλη αυτών των πόρων και δυνατοτήτων των παρόχων, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Ενας άλλος παράγοντας στην αξιολόγηση ενός hosted IaaS μοντέλου είναι η έμφυτη ευελιξία αυτού του είδους των υπηρεσιών και συμφωνιών. Παρόλο που οι περισσότεροι ευυπόληπτοι πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν αρκετά περιεκτικές υπηρεσίες Πληροφορικής σε μία τύπου IaaS συμφωνία, δεν πρόκειται για μία ‘όλα ή τίποτα’ πρόταση. Οι εταιρείες έχουν την ευελιξία να είναι όσο επιλεκτικές θέλουν στα κομμάτια του ΙΤ που θα διαλέξουν να κάνουν outsource σε ένα πάροχο υπηρεσιών.

Με βάση τις ανάγκες της εταιρείας, τη διαθεσιμότητα κρίσιμων ΙΤ ικανοτήτων ή ακόμα τη διάθεσή της για τα επίπεδα του ρίσκου που θα αναλάβει, μπορεί να ωφεληθεί από IaaS συμφωνίες πολλών διαφορετικών μορφών. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε αξιοποιώντας το IaaS για υπηρεσίες backup, να αποκτήσετε εμπιστοσύνη για το συγκεκριμένο μοντέλο και μετά να προχωρήσετε σε πρωταρχικές data center υπηρεσίες. Ή μπορείτε να ξεκινήσετε με τις βασικές εγκαταστάσεις data center, που σχετίζονται με wide area και IP networking, την ασφάλεια και υπηρεσίες buckup και μετά να εξετάσετε να προχωρήσετε σε πιο διευρυμένες managed hosting services.

Συνήθως, οι περισσότερες εταιρείες προχωρούν σε outsourcing των κοινών συστατικών της ΙΤ υποδομής τους, που περιλαμβάνουν το hardware, τα λειτουργικά συστήματα, την αποθήκευση δεδομένων, την ασφάλεια και τις ανάγκες backup, διατηρώντας οι ίδιες τον έλεγχο, και την in-house υποστήριξη, για κρίσιμες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Απομακρύνοντας το βάρος όλων των μη κρίσιμων layers υπηρεσιών από τις ΙΤ πλατφόρμες τους και μεταφέροντάς τα στον πάροχο, οι εταιρείες μπορούν να εστιάσουν τους πόρους τους σε core και κρίσιμες εφαρμογές, σε αυτές δηλαδή τις εφαρμογές που αποτελούν τις πραγματικές πηγές αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.


Επιλέγοντας τον κατάλληλο πάροχο
Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η θεμελιώδης ιδέα του IaaS υπάρχει καιρό στον κλάδο, με ποικίλους ορισμούς και επιλογές. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι πάροχοι το εύρος και το βάθος της εμπειρίας της αγοράς και της τεχνολογίας για να αντικαταστήσουν την in-house διαχειριζόμενη και ελεγχόμενη ΙΤ υποδομή για λογαριασμό μιας εταιρείας.

Παρόλο που τα οφέλη, σε επίπεδο απελευθέρωσης κεφαλαίων, μείωση του λειτουργικού κόστους, οικονομικά αποδοτική παράδοση υπηρεσιών και κλιμάκωσης, μπορεί να είναι εντυπωσιακά σε ένα IaaS επιχειρηματικό μοντέλο, η επιλογή δεν είναι χωρίς κινδύνους. Είναι απαραίτητο η εταιρεία να εξετάσει και να αξιολογήσει προσεκτικά τους παρόχους IaaS, σε επίπεδο ικανοτήτων και διαπιστευτηρίων, καθώς και τα είδη των ΙΤ υπηρεσιών που θα παρέχονται σε αυτή τη βάση.

Η επιλογή του βέλτιστου για τις ανάγκες τους συνεργάτη είναι στην πραγματικότητα μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι εταιρείες όταν τολμούν να εισέλθουν στο βασίλειο των hosted υπηρεσιών και του Infrastructure as a Service. Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι, ενώ ένας καλός IaaS πάροχος επιδεικνύει τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικά στρατηγικού συνεργάτη και εστιάζει στην παροχή προστιθέμενης αξίας στο τμήμα Πληροφορικής της εταιρείας, θα πρέπει να είναι πρόθυμος να παρέχει proof of concept, και να χτίσει τη σχέση στον ρυθμό που επιθυμεί και με τον οποίο νιώθει άνετα η εταιρεία.

Κάποιες άλλες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν περιλαμβάνουν: Είναι ο πάροχος σε θέση να κατανοήσει τα τεχνικά και επιχειρηματικά ‘δύσκολα σημεία’ και τις συνολικές ανάγκες της εταιρείας ώστε να παρέχει μία στοχευμένη λύση και όχι μία ‘one-size-fits-all’ προσέγγιση; Είναι ο πάροχος υπηρεσιών ευέλικτος στην προσέγγισή του όσον αφορά την παράδοση υπηρεσιών και πρόθυμος να προσαρμόσει το προφίλ κινδύνου της εταιρείας για το outsourcing στο ρυθμό και το βάθος που λειτουργεί για την εταιρεία; Διαθέτει ο IaaS πάροχος την εξειδίκευση, την κλιμάκωση και τη γεωγραφική κάλυψη -είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο- που θα ολοκληρώσει ή θα συμπληρώσει τις απαραίτητες in-house ικανότητες της εταιρείας; Χρησιμοποιεί ο IaaS πάροχος την τελευταία τεχνολογία, η οποία είναι ταυτόχρονα σταθερή, ευρέως συμβατή με άλλες τεχνολογίες και φυσικά αξιόπιστη;

Η μετάβαση από μια in-house IT υποδομή σε ένα μείγμα in-house και outsourced IaaS υπηρεσίες εμπεριέχει αλλαγές και απαιτεί προσαρμογές στον τρόπο που διεξάγονται οι ΙΤ λειτουργίες, καθώς και στις μεθόδους και τις διαδικασίες υποστήριξης και συντήρησης.

Από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί, αυτή η αλλαγή θα οδηγήσει σε συνολική βελτίωση τόσο των επιχειρηματικών λειτουργιών όσο και των οικονομικών της επιχείρησης. Ωστόσο, για να φτάσετε σε αυτό το σημείο απαιτείται αγαστή συνεργασία με έναν αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών που μπορεί να φέρει επαγγελματική εξειδίκευση στη διαδικασία μετάβασης.