Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αντιληφθεί εδώ και καιρό τη σημασία των Analytics. Σήμερα, σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά, οι ασφαλιστικές καλούνται να δώσουν έναν περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες τους. Σε αυτό οι εξειδικευμένες λύσεις Analytics μπορούν να παίξουν έναν καίριο ρόλο.

Η χρήση προχωρημένων μαθηματικών και η αξιοποίηση της οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση και την κατανόηση του κόστους του ρίσκου, αποτελούσε ανέκαθεν τον θεματοφύλακα των ασφαλιστικών εταιρειών, με αυτού του είδους τις αναλύσεις να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ύπαρξη και την κερδοφορία κάθε ασφαλιστικής εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια, οι επαναστατικές εξελίξεις στην Πληροφορική και η εκρηκτική παραγωγή δεδομένων από νέες ψηφιακές πηγές επέκτειναν και έβαλαν σε νέες βάσεις την ασφαλιστική αγορά. Σήμερα, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να δώσουν κίνητρα στους υψηλά καταρτισμένους ειδικούς τους για να υιοθετήσουν τα τελευταία τεχνολογικά εργαλεία και να τα χρησιμοποιήσουν με δημιουργικότητα, αίσθημα εμπιστοσύνης και συνέπειας.

Καινοτομίες νέας γενιάς
Ιστορικά, οι ασφαλιστικές πετυχαίνουν την επιθυμητή διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, εκμεταλλευόμενες την εμπειρογνωμοσύνη τους στην έκθεση κινδύνου και αντασφαλειών. Αυτή η κατάσταση, ωστόσο, αλλάζει. Τα Analytics και η δημιουργική αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να παίξουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην ανταγωνιστικότητα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας. Νέες πηγές εξωτερικών δεδομένων, νέα εργαλεία εκτίμησης του κίνδυνου αντασφαλειών και δεδομένα παρακολούθησης συμπεριφορών έχουν μετατραπεί σε ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ο πολλαπλασιασμός των εξωτερικών πηγών δεδομένων, οι ψηφιακές αντλήσεις δεδομένων από τα social media και από αρχεία multimedia, από smartphones και υπολογιστές και από άλλες καταναλωτικές και βιομηχανικές συσκευές, έχουν μετατραπεί σε μια πλούσια πηγή διορατικότητας συμπεριφορών για τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως έχουν γίνει για όλες τις επιχειρήσεις γενικότερα. Η ανοικτή διάθεση των δεδομένων του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική οδηγία, δίνει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πληροφορίας, επιτρέποντας στις ασφαλιστικές εταιρείες να θέσουν νέα ερωτήματα και να κατανοήσουν διάφορα είδη κινδύνου.

Για παράδειγμα, ποιος συνδυασμός από γεωδημογραφικούς παράγοντες και θεραπευτικές επιλογές θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στο προσδόκιμο ζωής ασφαλισμένων που πάσχουν από ένα σύνδρομο; Ποιες είναι οι πιθανότητες σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή να πεθάνει κάποιος από τροχαίο ή να χάσει το σπίτι του από φυσικές καταστροφές; Οι επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων σε καινοτόμες λύσεις analytics, εξειδικευμένες στο χώρο της ασφαλιστικής αγοράς, οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων και περισσότερο σοφιστικέ εργαλείων, τα οποία δημιουργούν μοντέλα, που λαμβάνουν υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα.

Η real time παρακολούθηση συμπεριφορών αλλάζει τη σχέση ανάμεσα στον ασφαλιστή και στον ασφαλισμένο. Δίνοντας τη συγκατάθεσή τους στις ασφαλιστικές εταιρείες να παρακολουθούν τη συμπεριφορά τους, οι πελάτες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τον εαυτό τους. ενώ οι ασφαλιστικές μπορούν να μοχλεύσουν δεδομένα για να επηρεάσουν συμπεριφορές. Στις ασφάλειες αυτοκινήτων, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται η τηλεματική για να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι οδηγικές συνήθειες των ασφαλισμένων, στέλνοντας δεδομένα στις ασφαλιστικές.

Υπάρχουν, ήδη, ενδείξεις ότι αυτό το γεγονός επηρεάζει τους οδηγούς και τους κάνει να βελτιώσουν τον τρόπο οδήγησής τους. Τα εργαλεία BI & Analytics μπορούν, εν τέλει, να βοηθήσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ανταπεξέλθουν στις ουκ ολίγες προκλήσεις του σήμερα. Το πώς το κάνουν αυτό μπορείτε να το πληροφορηθείτε εκ των έσω, διαβάζοντας στις επόμενες σελίδες επιλεγμένες συνεντεύξεις σημαντικών στελεχών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική αγορά.


Το πιο προηγμένο ασφαλιστικό εργαλείο

Ο Θάνος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής, Yδρόγειος Ασφαλιστική, καταγράφει τα οφέλη που προσφέρουν τα Analytics στον οργανισμό του.

netweek: Γιατί τα Analytics είναι τόσο σημαντικά για μια ασφαλιστική εταιρεία;

Θάνος Αγγελόπουλος: Η νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης και της «ψηφιοποίησης», τα πιο αυστηρά κανονιστικά πλαίσια και οι νέες καταναλωτικές συνήθειες απαιτούν έναν νέο, πιο εμπεριστατωμένο και άμεσο τρόπο λήψης αποφάσεων. Τα Αnalytics βοηθούν την ασφαλιστική εταιρεία να διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις αποτελεσματικά, επιτρέποντας την εξαγωγή χρήσιμης γνώσης μέσα από τον μεγάλο όγκο των διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία διαφορετικά θα παρέμεναν διάσπαρτα και αναξιοποίητα. Επιπλέον, κάνουν την πληροφορία εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή, επιτρέποντας την εμβάθυνση σε κρίσιμα ζητήματα, τον εντοπισμό τάσεων και την ανάλογη παρέμβαση σε ταχύτερους χρόνους.

netweek: Με ποιο τρόπο τα εκμεταλλεύεστε στο δικό σας οργανισμό;

Θάνος Αγγελόπουλος: Έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση των Analytics από τα τέλη του 2013, έχοντας επιλέξει τη διεθνώς καταξιωμένη λύση της SAS. Η εφαρμογή τους έχει συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του τρόπου λήψης των αποφάσεων σε βασικούς τομείς όπως είναι η χρηματοοικονομική διαχείριση, η διαχείριση των κινδύνων, η αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης, η ακριβέστερη τιμολόγηση κ.α. Με τα Analytics μπορούμε, πλέον, να συγκεντρώνουμε και να διαχειριζόμαστε πλήθος πληροφοριών από διάφορες πηγές, αλλά και να εντοπίζουμε περιοχές έμφασης, π.χ., ποιοι τομείς / συνεργάτες/ προϊόντα είναι πιο κερδοφόρα, πού τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα με βάση το business plan, κ.α. Επιπλέον, η τεχνολογία παρέχεται και στο δίκτυο των ασφαλιστικών μας διαμεσολαβητών για την εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους.

netweek: Με ποιο τρόπο τα Analytics μπορούν να βοηθήσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να τηρήσουν το αυστηρό χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις του Solvency II;

Θάνος Αγγελόπουλος: Μέσω των Analytics η διοίκηση της εταιρείας αποκτά καθημερινή πρόσβαση σε σημαντικούς δείκτες που βοηθούν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Τα Analytics συμβάλλουν, επίσης, στην καλύτερη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και την εκτίμηση της επίπτωσης διαφόρων σεναρίων («What-if scenarios») στα κεφάλαια της εταιρείας. Τέλος, ικανοποιούν τις απαιτήσεις για αυξημένη διαφάνεια και πληροφόρηση, προσφέροντας ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και αυτοματοποίηση των πολλαπλών απαιτούμενων αναφορών πληροφόρησης.

netweek: Πώς μπορούν τα Analytics να βοηθήσουν στην ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών fraud στον ασφαλιστικό χώρο;

Θάνος Αγγελόπουλος: Ενσωματώνοντας πλήθος και εύρος δεδομένων και παρέχοντας προηγμένη ανάλυση, τα Analytics μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε εκείνα τα «κρυμμένα» στοιχεία – σχέσεις, επικοινωνίες, μοντέλα συμπεριφοράς, κ.α.- που συνιστούν πιθανές «ύποπτες υποθέσεις» και στη συνέχεια να τις αξιολογούμε και να τις διαχειριζόμαστε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Αυτό θα ήταν δύσκολο να γίνει με τους «παραδοσιακούς» τρόπους ανίχνευσης. Στην Υδρόγειο εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης, που στηρίζεται στα Analytics και μας έχει αποδώσει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη, συμβάλλοντας στη βελτίωση των ερευνητικών διαδικασιών, τη μείωση του χρόνου εντοπισμού των υπόπτων απαιτήσεων, την αναβάθμιση της διαδικασίας αποζημιώσεων κ.α. Ήταν μάλιστα ένα από τα έργα που διακρίθηκαν με την ανώτερη «άριστη» διάκριση στα BITE Awards το 2014.

netweek: Τι συμβουλές θα δίνατε στους συναδέλφους σας που σκοπεύουν να επιλέξουν μια λύση Insuranse Αnalytics;

Θάνος Αγγελόπουλος: Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να εξασφαλίζεται η δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας για μια συνολικά στρατηγική αντιμετώπιση του ζητήματος και η αντίστοιχη επένδυση. Η επιλογή του στρατηγικού συνεργάτη που θα παρέχει τη λύση / λογισμικό και την τεχνογνωσία είναι ιδιαίτερα καθοριστική, με σημαντικότερα στοιχεία την εμπειρία και εξειδίκευσή του στον ασφαλιστικό κλάδο και ειδικά στην ελληνική αγορά. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των Analytics είναι, επίσης, η διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν και ο συνεχής έλεγχός τους. Τέλος, η ενεργής εμπλοκή όλων των τμημάτων της εταιρείας είναι απαραίτητη, τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και την εφαρμογή του έργου.