Η INTRALOT ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 12μηνου 2012, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2012 του Ομίλου αυξήθηκε κατά 14,3% φτάνοντας τα 1,374 δις. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 15,4% φτάνοντας τα 177,5 εκατ., ενώ οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές σημείωσαν αύξηση 39%, φθάνοντας τα €114 εκατ. Το Δ’ Τρίμηνο του 2012 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 7,9% φτάνοντας τα 373,1 εκατ. και το EBITDA αυξήθηκε κατά 45,3% και διαμορφώθηκε στα 60,5 εκατ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της το 2012 αυξήθηκε κατά 6,0% φτάνοντας τα 139,6 εκατ και το EBΙTDA αυξήθηκε κατά 13,0% αγγίζοντας τα 21,9 εκατ. Με αφορμή την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2012, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος σημείωσε: “Το 2012 η INTRALOT κατόρθωσε να επιτύχει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα σημειώνοντας αύξηση των πωλήσεων και των κερδών EBITDA κατά 15% σε σύγκριση με το 2011, σε συνέχεια της εντυπωσιακής αύξησης των κερδών EBITDA κατά 45% το Δ’ τρίμηνο του 2012. Επιπλέον, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας σημείωσαν σημαντική αύξηση 39% φτάνοντας το 2012 τα 114 εκατ.