Οι Intel και SAP προχώρησαν στη σύναψη πολυετούς συμφωνίας συνεργασίας, η οποία θα εστιάζει στη βελτιστοποίηση πλατφόρμων της Intel, όπως ο Xeon και η Optane DC Persistent Memory, για τις εταιρικές εφαρμογές της SAP.

H συνεργασία των δύο εταιρειών θα υποστηρίξει τους πελάτες όσον αφορά την προετοιμασία των εφαρμογών τους για να τρέξουν σε πλατφόρμες βασισμένες σε τεχνολογίες της Intel στο cloud, σε υβριδικά ή on-premise περιβάλλοντα. Η εκτέλεση εφαρμογών βασισμένων στο SAP Hana εντός της Optane DC Persistent Memory της Intel θα μπορούσε να μειώσει τους χρόνους ανάκτησης δεδομένων (data recovery times) των 6ΤΒ από τα 50 στα 4 λεπτά. Επιπλέον, η μνήμη Optane DC Persistent Memory, μέσω της μεγαλύτερης πυκνότητας αποθήκευσης που προσφέρει, μπορεί να υποστηρίξει την εκτέλεση περισσότερων εντολών επεξεργασίας δεδομένων στον ίδιο servers, κάτι που ανοίγει νέες δυνατότητες για τους πελάτες που μεταβαίνουν στο SAP S/4Hana.