Μετά από ένα μήνα πλήρους λειτουργίας, το καινοτόμο πρόγραμμα «Η Δύναμη του Δέκα - www.thepoweroften.gr» έχει καταγράψει εντυπωσιακά αποτελέσματα, τα οποία και θα δημοσιευθούν σύντομα σε ειδικό ενεργειακό report, από το Innovation τμήμα της Intelen.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο την μέτρηση και παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της Ενεργειακής κατανάλωσης και ζήτησης δέκα (10) σχολείων στην Αττική, με σκοπό να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στα καθημερινά περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα που τους απασχολούν, να ευαισθητοποιηθούν ενεργειακά και να καταφέρουν να μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου τους κατά 10% σε διάστημα 10 εβδομάδων, μέσω αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς.

Μέχρι στιγμής, η εμπλοκή και συμμετοχή των μαθητών, από τα επιλεγμένα 10 σχολεία της Αττικής, είναι εντυπωσιακή και συνεχής, με αποτέλεσμα η ενεργειακή ευαισθητοποίηση και το social energy motivation να δημιουργεί μεγάλα ποσοστά εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας από αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς, μετατόπιση της Ζήτησης ή από παρεμβατικές ενέργειες πολύ χαμηλού κόστους. Σε κάποια σχολεία η εξοικονόμηση έφθασε και ξεπέρασε το 52% μέσα στον Φεβρουάριο.

Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται πολλές καινοτομίες στον χώρο της Ενεργειακής Πληροφορικής από την Intelen, όπως τα Ενεργειακά Κοινωνικά Δίκτυα και μέθοδοι παρουσίασης /ανάλυσης των δεδομένων, για την αποτελεσματικότερη κατανόηση της χρήσης ενέργειας (ΟΧΕ) που οδηγεί στην αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς και της καμπύλης ζήτησης (demand response).