Με το σύνολο της διεθνούς κοινότητας να πιέζει για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για περιβαλλοντολογικούς λόγους και τις εταιρείες να ζητούν συνεχώς τρόπους μέιωσης του κόστους, μία ομάδα ταλαντούχων ελλήνων επιστημόνων και μηχανικών έρχεται να προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, PhD, Head & Founder of Intelen Group, παρουσιάζει τις λύσεις και τις υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας που προτείνει η Intelen και αναλύει τη σημασία της έννοιας της «Ενεργειακής Διακυβέρνησης».

<‘Σελίδα 1: Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης και οι στόχοι της Intelen’>
Netweek: Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης και ποιοι οι στόχοι της Intelen;

Βασίλης Νικολόπουλος: Η Intelen έχει σαν στόχο να πρωταγωνιστήσει στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, χρησιμοποιώντας το υψηλού επιπέδου δυναμικό της και την καινοτομική προσέγγισή της. Το group, αποτελεί αυτή τη στιγμή τον καθρέφτη της ελληνικής εφαρμοσμένης έρευνας και του δημιουργικού business development σε ΙΤ Services Management & Transition, Πληροφοριακή Διακυβέρνηση (IT Governance) καθώς και Ενεργειακή Πληροφορική. Αποτελείται από Διδάκτορες Μηχανικούς και Επιστήμονες με πολυετή πείρα στην ανάπτυξη και το δημιουργικό Business Development νέων καινοτομικών λύσεων και υπηρεσιών ΤΠΕ.

Η Intelen, εκτός των καινοτομικών υπηρεσιών και προϊόντων που η ίδια έχει αναπτύξει και εντάξει στην αγορά, έχει κλείσει αποκλειστικές στρατηγικές συμφωνίες και με επιλεγμένες ελληνικές και ξένες εταιρείες. Στρατηγικό της πλεονέκτημα αποτελεί η ισχυρή της τεχνογνωσία, η οποία της επιτρέπει να προσαρμόζεται, να αναθεωρεί, να αναλύει και να αξιολογεί με βέλτιστο τρόπο κάθε έτοιμη λύση ή προϊόν και να μην αποτελεί απλά «μεταπωλητή» ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στην ελληνική αγορά.

Οι βασικοί core business τομείς δραστηριότητας του group, όπου προσφέρονται ολοκληρωμένες IT υπηρεσίες, είναι οι εξής:
1. Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων & Energy Analytics, όπου ήδη αναπτύσσονται προχωρημένες υπηρεσίες Μέτρησης, Ανάλυσης και Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων. Η κατηγοριοποίηση των e-Energy Services της Intelen διακρίνεται σε 3 τομείς, α) Your Home, β) Your Business και γ) Your Life όπου προσφέρονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το σύνολο της Αγοράς και της Κοινωνίας, σε θέματα Green ICT, Energy Efficiency, Building Commissioning, Data Center Energy Management, Energy BI & Energy Mining, Smart Profiling Καταναλώσεων, ESCO Services και Ψηφιακή Διαχείριση Ενεργειακού Ιστορικού.

2. Πληροφοριακής Διακυβέρνησης & IT Service Management, όπου όντας και μέλη του ITSMF Hellas, προσφέρονται υπηρεσίες Διακυβέρνησης και Οργάνωσης της Πληροφορικής με βάση το μοντέλο των Service Agents, υπηρεσίες διαχείρισης και αξιολόγησης ΙΤ υπηρεσιών με βάση το πρότυπο ITIL (v2-v3), το CoBIT και το ISO20Κ καθώς και λύσεις Εταιρικής Διαχείρισης Γνώσης (Enterprise Knowledge Management).

3. Training & Ηλεκτρονικής Μάθησης, όπου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ και λοιπών Συμβουλευτικών εταιρειών, προσφέρονται εκπαιδευτικές υπηρεσίες, eLearning και σεμινάρια σε θέματα ITSM, IT Governance, ITILv2-v3, ISO20K καθώς και νέων Τεχνολογιών ΤΠΕ. Το Group συνεργάζεται επίσης και με τον διεθνή εξειδικευμένο οίκο Quint Wellington Redwood -με παρουσία και στην Ελλάδα- για την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα IT Service Management (ITIL, ISO20K) και IT Governance. Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία και σε ερευνητικό επίπεδο με την πρώτη πρόταση σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για εφαρμογή του ISO20000 σε Ελληνικό οργανισμό.

4. R&D Services, όπου βάσει δημιουργικής Ερευνας και Business Development, αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες και προϊόντα Mobile Εφαρμογών και Κινητών Γεω-Χωρικών Υπηρεσιών (Google Map services), καθώς και μοντελοποίηση / Re-Engineering διαδικασιών, βάση της BPMN μεθοδολογίας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Σε ποιους κλάδους της αγοράς απευθύνεται η Intelen, τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες της και ποια τα οφέλη τους για τις εταιρείες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα’>
Netweek: Σε ποιους κλάδους της αγοράς απευθύνεται / εξειδικεύεται η Intelen;

Βασίλης Νικολόπουλος: Μπορούμε να πούμε ότι «όπου ενέργεια και Intelen»… Το portfolio λύσεων και υπηρεσιών της Intelen καλύπτει ένα ευρύ πεδίο της ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Οι υπηρεσίες αφορούν όλους τους κλάδους του Δημοσίου Τομέα και ΟΤΑ καθώς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. Οσον αφορά τον Δημόσιο Τομέα, μεταξύ των πελατών της Intelen συγκαταλέγονται Δήμοι και Νομαρχίες, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία και μεγάλοι φορείς του Δημοσίου. Το group έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και ειδικών δράσεων της Ψηφιακής Σύγκλισης, και παρέχει ήδη υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα Ενεργειακής Πληροφορικής και Ψηφιακών Υπηρεσιών, υπηρεσίες στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» καθώς και υπηρεσίες IT & e-Governance.

Οσον αφορά τον ιδιωτικό χώρο, το group έχει τη δυνατότητα να παράσχει ενεργειακές και συμβουλευτικές λύσεις στον τραπεζικό τομέα, στον κατασκευαστικό και στις διάφορες τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (Telcos, Utilities), στις ESCOs και στο σύνολο των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, όπως αλυσίδες πολυκαταστημάτων, ξενοδοχειακές μονάδες, Data Centers, κ.λπ.

Netweek: Η Intelen Group δημιουργεί προχωρημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαχείρισης ενέργειας και έξυπνης διαχείρισης ενεργειακής γνώσης. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό και ποια τα οφέλη αυτών των υπηρεσιών για τις εταιρείες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα;

Βασίλης Νικολόπουλος: Το portfolio των Ηλεκτρονικών υπηρεσιών Διαχείρισης και Ανάλυσης ενεργειακών πόρων, αποτελεί το business front end της Intelen για την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Οι προσωποποιημένες υπηρεσίες μας χωρίζονται σε 3 μεγάλους άξονες:
1. Your Home, όπου προσφέρονται έξυπνες ενεργειακές υπηρεσίες smart profiling σε οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης και παράλληλα added-value ΙΤ υπηρεσίες billing, εκτίμησης κόστους και ρύπων (C02), προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και διαρκές monitoring εγκαταστάσεων ΑΠΕ και παρεμβατικών ενεργειών σε κτίρια και οικιακά διαμερίσματα.

2. Your Business, όπου παρέχονται υπηρεσίες Εταιρικής Εξοικονόμησης Ενέργειας και corporate πακέτων e-Energy στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, όπως web-based διαγράμματα κατανάλωσης ισχύος και ενέργειας, διάφορες ενεργειακές πληροφοριακές υπηρεσίες, κατάταξη σε ενεργειακή κλάση και σύγκριση με λοιπούς πελάτες (benchmarking) και ηλεκτρονικό ενεργειακό αποτύπωμα. Επίσης, υπηρεσίες Energy Financials, υπολογισμός και εκτίμηση χρέωσης, σύγκριση πιθανών τιμολογίων και υπολογισμός απόσβεσης υπηρεσίας βάση ενεργο-οικονομικών KPIs, εξαγωγή προφίλ χρόνου-κατανάλωσης, συγκεντρωτική κατανομή φορτίου ανά φάση και ανά περιοχή (Google Maps), πρόταση ανακατανομής φορτίου, αυτόματη ανίχνευση υπερκαταναλώσεων ρεύματος, ανίχνευση ασταθειών τάσης, στατιστικά ισχύος και γενικότερες υπηρεσίες ψηφιακής διαχείρισης ενεργειακού ιστορικού, μέσω ευφυούς ενεργειακού portal. Τέλος, υπάρχουν και λύσεις σε Υπολογιστικά Κέντρα (Data Centers & Green IT) ανάλυση υπολογιστικού ενεργειακού φορτίου και προτάσεις βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης, βάση φιλοσοφίας Green IT Manager.

3. Your Life, όπου συσχετίζουμε τις διάφορες λύσεις μας για παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας και Πράσινης Πολιτικής, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Green ICT καθώς και υπηρεσίες training και ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα.

Στα άμεσα οφέλη περιλαμβάνεται η αποτελεσματική μείωση του κόστους ενέργειας, έως και 10%, μέσω της απλής αλλαγής της εταιρικής ενεργειακής συμπεριφοράς (Energy Awareness), η παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών Εξοικονόμησης Ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ με άμεση μέτρηση/monitoring του ROI και πιστοποίηση του κέρδους. Σαν έμμεσα οφέλη είναι η αποτελεσματική και διαχρονική διαχείριση του Ενεργειακού Ιστορικού μιας εταιρείας, για μελλοντική του εκμετάλλευση, βάση ΒΙ μεθοδολογιών.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Η έννοια της «Ενεργειακής Διακυβέρνησης» και πώς μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και το έργο της 3ης Energy Res 2009 για τη μέτρηση της κατανάλωσης’>
Netweek: Τι ακριβώς περιλαμβάνει η έννοια της «Ενεργειακής Διακυβέρνησης» και πώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας;

Βασίλης Νικολόπουλος: Η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας -κόστους- και των νεόφερτων «ενεργειακών υπηρεσιών» θα αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη δημιουργία νέων Ενεργειακών Υπηρεσιών στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2006/32/EC & 2002/91/EC αλλά και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) για εξοικονόμηση ενέργειας τα επόμενα 10 χρόνια. Το group συνεισφέρει ήδη στη δυναμική ανάπτυξη αυτών νέων ΙΤ υπηρεσιών για την ενεργειακή αγορά βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών, γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση μίας νέας έννοιας στον ελληνικό χώρο από την Intelen, αυτή της Ενεργειακής Διακυβέρνησης.

Το πλαίσιο, λοιπόν, που περιλαμβάνει όλα τα standards της ενεργειακής διαχείρισης και όλα τα standards της πληροφοριακής ολοκλήρωσης (IT Service Management and Strategies) αποτελούν την ομπρέλα της Ενεργειακής Διακυβέρνησης. Η έννοια και κατανόηση της Ενεργειακής Διακυβέρνησης θα οδηγήσει σε ΙΤ διαδικασίες, βάσει των οποίων λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις γύρω από επενδύσεις και στρατηγικούς σχεδιασμούς στο χώρο της Ενέργειας, οι οποίες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με την εταιρική ενεργειακή στρατηγική και τα πρότυπα Ηλεκτρονικής και Πληροφοριακής Διακυβέρνησης.

Και αυτό ασφαλώς θα οδηγήσει σε μία αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης και τόνωση μίας «πράσινης φιλοσοφίας» σε επίπεδο ΙΤ. Το τρίγωνο IT-Business-Green Policy αποτελεί το νέο στοίχημα του Energy Governance και τη μετεξέλιξη του IT Governance…

Netweek: Πρόσφατα μετρήσατε, κυριολεκτικά, την κατανάλωση ενέργειας της 3ης Energy Res 2009. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το έργο. Είναι η μέτρηση της κατανάλωσης με ακρίβεια το πρώτο βήμα για τη μείωσή της;

Βασίλης Νικολόπουλος: Ο Lord Kelvin δήλωσε κάποτε ότι «What you do not measure, you cannot control…». Η ουσία της ιστορικής αυτής πρότασης από το μεγάλο φυσικό, είναι και η ουσία και αξία των δικών μας υπηρεσιών. Το στοίχημά μας είναι να μετατρέψουμε την απλή ενεργειακή μέτρηση σε χρήσιμη πληροφορία και αξιοποιήσιμη γνώση για τον πελάτη μας, κάτι που φαίνεται και από το moto που χρησιμοποιούμε: Value For Energy.

Στην έκθεση ENERGYRES 2009, για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ένα ενεργειακό γεγονός, η Intelen εγκατέστησε ένα καινοτόμο διαδικτυακό ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα για την έξυπνη μέτρηση της συνολικής ενέργειας της έκθεσης και την ανάλυση του συνολικού της προφίλ (4 ημερών), αξιοποιώντας για την real-time παρουσίασή τους στο κοινό τη διαδραστικότητα των ψηφιακών infokiosks νέας γενιάς, το κινητό IPhone (Mobile Energy Services) καθώς και το Διαδίκτυο, όπου η κατανάλωση φαινόταν σε πραγματικό χρόνο και σε ειδικό αμφίδρομο Portal αλλά και σε ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας (Facebook, Twitter, Youtube, στο επίσημο channel της Intelen, κ.λπ).

Η συνολική ενεργειακή συμπεριφορά της έκθεσης καταγράφηκε ψηφιακά και βάση αυτού του μικρού ιστορικού εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα του Ανατολικού Αεροδρομίου, καθώς και κάποιες πληροφορίες ενεργειακής συμπεριφοράς και των stands και των εκθετών αλλά και των λοιπών παράλληλων λειτουργιών της έκθεσης.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Ποια η σημασια της ενεργειακής πληροφορίας, πώς μπορεί μια εταιρεία να αξιοποιήσει τις μεθοδολογίες ανάλυσής της και ποια τα σχέδια της Intelen για το μέλλον’>
Netweek: Ποια η σημασία της ενεργειακής πληροφορίας; Πώς μπορεί μια εταιρεία να αξιοποιήσει τις μεθοδολογίες ανάλυσης της ενεργειακής πληροφορίας; Ποια η πρόταση της Intelen;

Βασίλης Νικολόπουλος: Η αξιολόγηση και η δυναμική επεξεργασία της ενεργειακής πληροφορίας σε οποιοδήποτε επίπεδο, αποτελεί σήμερα ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα που δυστυχώς λίγοι αντιλαμβάνονται. Οι νέες τεχνικές διαχείρισης και μοντελοποίησης της Ενεργειακής γνώσης, μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ αποτελεσματικό Ενεργειακό Σύστημα Λήψης Αποφάσεων που θα μπορεί να προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες και καταναλωτές.

Το πλήθος των ενεργειακών μετρήσεων για να μπορεί να χαρακτηριστεί πληροφορία θα πρέπει να αναλυθεί και να εμπλουτιστεί με περαιτέρω δεδομένα, τα οποία να συνδέονται με μία ενεργειακή οντότητα (πχ. κτίριο). Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν μιλάμε για μία ολοκληρωμένη και έξυπνη διαχείριση ενεργειακής πληροφορίας και ενεργειακού ιστορικού που παράγει ενεργειακή γνώση και η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη δυναμική μοντελοποίηση ενός ενεργοβόρου πελάτη και τη συνεχή ανάλυση του δυναμικού του προφίλ σε σχέση με καιρικές, κοινωνικό-πολιτικές και άλλες συνθήκες, οι οποίες μεταλλάσσονται συνεχώς. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται profiling και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο από εδώ και πέρα στο χώρο της Ενέργειας.

Η Intelen χρησιμοποιεί μεθοδολογίες μέτρησης και αποθήκευσης του Ενεργειακού Ιστορικού ενός πελάτη για να αναλύσει και να παρέχει πληροφόρηση και προτάσεις για αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς και παρεμβατικών ενεργειών μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Netweek: Ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον;

Βασίλης Νικολόπουλος: Τα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον εντάσσονται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στο core business μας, δηλαδή η προώθηση ενεργειακών πληροφοριακών συστημάτων, είτε ως άμεσες πωλήσεις είτε διαμέσου προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και η επίτευξη του βασικού μας στόχου εγκατάστασης περίπου 4.000 ευφυών ενεργειακών μετρητών, σε εθνικό επίπεδο, για ανάλυση profile και ζήτησης. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην επισημοποίηση στρατηγικών συνεργασιών με καταξιωμένες ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες.

Τέλος, βάση της εσωτερικής μας ανάπτυξης και λειτουργίας, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός αποδοτικού μοτίβου μέγιστης εξοικονόμησης πόρων σε κάθε λειτουργικό επίπεδο. Αυτό θα οδηγήσει σε όλο και πιο προσιτές οικονομικά υπηρεσίες, με πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών διαδραστικών λειτουργιών εργασίας και του σύγχρονου ευέλικτου εργασιακού προτύπου.

Intelen
Η INTELEN είναι ένα πολύ δυνατό spin-off ερευνητικό group, προερχόμενο από το ΕΜΠ και ιδρύθηκε το 2006 από μία ομάδα υποψηφίων διδακτόρων μηχανικών και μέχρι σήμερα θεωρείται πρωτοπόρος σε Εθνικό επίπεδο, στην έρευνα και την παροχή υπηρεσιών σύγχρονης Πληροφορικής, Διαδικτύου και Αλγοριθμικής εφαρμοσμένες στην Ενέργεια και το ΙΤ.

Το group αποτελείται από νέους, φιλόδοξους επιστήμονες και μηχανικούς του ΕΜΠ και λοιπών top σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού, και ο στόχος του είναι η προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας, της δημιουργικής σκέψης και αντίληψης και της τεχνολογικής καινοτομίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καθρέφτη της ελληνικής εφαρμοσμένης έρευνας και των νέων φιλόδοξων ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Το group έχει ήδη διακριθεί σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο (βραβείο Καινοτομίας ΟΤΕΝΕΤ 2006, TOP-5 ALBA σε Πράσινη Επιχειρηματικότητα 2008, παρουσίαση στο Innovation Academy Microsoft 2008, μέλος Ακαδημίας Καινοτομίας Ε.Ε i-techpartner) με ήδη δύο Εθνικά Διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε αλγορίθμους ηλεκτρονικής διαχείρισης ενέργειας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 5: Η φιλοσοφία πίσω από τη σύσταση της Intelen ως επιχειρηματική οντότητα και η στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας’>
Προτεραιότητά μας η Ερευνα και Ανάπτυξη
Ο Δ. Γερογιάννης, Business Development Manager της Intelen Group μιλάει για το όραμα της Intelen και για τη φιλοσοφία της η οποία εστιάζει κυρίως στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Netweek: H Intelen είναι ένα spin-off group του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από τη σύσταση αυτής της ομάδας ως επιχειρηματικής οντότητας και ποιο το όραμά σας;

Δ. Γερογιάννης: Η Intelen αποτελεί την ενσάρκωση της δυναμικής την οποία επιθυμούμε να «καρπωνόμαστε» πιο συχνά στη χώρα μας. Της ουσιαστικής αξιοποίησης της εγχώριας έρευνας των ταλαντούχων ερευνητών και της γεφύρωσής της από το εργαστήριο στην αγορά. Στο σημείο αυτό ακριβώς αναπτύσσονται οι ρίζες της φιλοσοφίας της αρχικής ερευνητικής ομάδας και των λοιπών νέων στελεχών, οι οποίες αναπτύσσουν τον κορμό της ανάπτυξής μας. Κορμό αφενός ισχυρό, λόγω της παράλληλης ανάπτυξης του R-D και της επιχειρηματικής ανάπτυξης μα και διπλό αφετέρου, διότι η φιλοσοφία μας βασίζεται στο να μην «περιορίσει» ποτέ η επιχειρηματική οντότητα την ανάπτυξη του R-D.

Αντιθέτως, προσφέρουμε συνεχώς στα στελέχη τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων projects.Η Intelen δημιούργησε για το σκοπό αυτό δύο ευέλικτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εμπορίας. Η εσωτερική λειτουργία μας αναπτύσσεται ψηφιακά και ευέλικτα με απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας και περιττών διαδικασιών, όπως επιβάλλεται σήμερα. Εργαζόμαστε σε μία φιλοσοφία «virtualization» της εταιρικής λειτουργίας σε κάθε επίπεδο, μην επιβαρύνοντας με κόστη τις υπηρεσίες μας και τους πελάτες μας.

Το όραμά μας, στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού επαναλαμβανόμενου κύκλου ανανέωσης και επιχειρηματικής διαχρονικότητας, R-D / εταιρική αξιοποίηση / ανάγκες αγοράς / R-D, ο οποίος θα εμπλουτίζεται συνεχώς από την έρευνα και τις ιδέες των ταλαντούχων στελεχών του ερευνητικού group σε μία κυτταρική εξέλιξη ανά κύκλο ανάπτυξης μέσα στο σώμα της εταιρικής οντότητας της Intelen.

Netweek: Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική ανάπτυξης της Intelen;

Δ. Γερογιάννης: Η στρατηγική ανάπτυξη της Intelen διαμορφώνεται με κεντρικό άξονα την ένταξη υπηρεσιών και προϊόντων με focus στα ευφυή ενεργειακά πληροφοριακά συστήματα, αξιολογώντας τις διαφοροποιήσεις που μας ορίζει σήμερα η αγορά. Οι διαφοροποιήσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, η οικονομική κρίση ανά κλάδο και η διαφορά κουλτούρας ανά φορέα και εταιρεία, δημιουργούν το πεδίο δράσης μας. Εισάγουμε στην αγορά ενεργειακές καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με εταιρείες ESCOs (Energy Services Companies) και ακολουθούμε την οδό των στρατηγικών συνεργασιών win- win για την εισαγωγή μας στον ώριμο, ενήμερο και εκπαιδευμένο χώρο της αγοράς. Το χώρο αυτό πλαισιώνουν εταιρείες με υψηλές καταναλώσεις, λογαριασμούς και αντίστοιχα υψηλό ενδιαφέρον για άμεση χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων μας για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Σημαντικό ρόλο για τις εν λόγω εταιρείες κατέχει και η δυναμική υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων Ε.Κ.Ε. Οι εταιρείες αυτές μάς κατανοούν και μας υποδέχονται, έχοντας γνώση της σπουδαιότητας της ενεργειακής μέτρησης και κατανάλωσης αλλά και της ευφυούς ανάλυσής της σε βάθος χρόνου, καθώς και της αναγκαιότητας της αποθήκευσης ενεργειακού ιστορικού στο απώτερο μέλλον.

Στις εταιρείες με πιο περιορισμένη ενεργειακή τεχνογνωσία και κουλτούρα, η στρατηγική μας έχει να κάνει αρχικά με την «εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση» μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια e-learning (άλλωστε υπάρχει μεγάλη εμπειρία και υψηλό now-how στον τομέα της τηλεκπαίδευσης) για την ανάπτυξη του εταιρικού energy awareness, σε επίπεδο διοίκησης και στελεχών. Στο πεδίο αυτό έχουμε συμφωνήσει μία στρατηγική συνεργασία με την Accor Services.

Η στρατηγική ανάπτυξης της Intelen στον ευρύ Δημόσιο Τομέα είναι διαφορετική. Οι υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας ταυτίζονται με τις ευρωπαϊκές και εθνικές Στρατηγικές για την Ενεργειακή Πολιτική, το ΣΔΕΑ και την Ψηφιακή Σύγκλιση. Η εξοικονόμηση ενέργειας γενικά και η ανάπτυξη του energy awareness (ενεργειακής ευαισθητοποίησης) τοποθετούνται πλέον ξεκάθαρα ως στόχοι και επιλέξιμες δαπάνες στους οδηγούς προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είτε στο ΕΠΑΝ ΙΙ του ΥΠ.ΑΝ, είτε στο σχετικό νήμα «ψηφιακό περιβάλλον» του Τομεακού Επιχειρησιακού της Ψηφιακής Σύγκλισης.

Ηδη έχουμε αναπτύξει συνεργασίες τεχνικού συμβούλου και παροχής υπηρεσιών σε ΟΤΑ και κρατικούς φορείς (π.χ Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Ρόδου, κα) οι οποίες έχουν επίσημα ανακοινωθεί και σύντομα θα ανακοινώσουμε μια σειρά νέων συνεργασιών με λοιπούς φορείς, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης.
<‘here’>


<‘Σελίδα 6: Η ένταξη ευφυών μετρητικών πληροφοριακών ενεργειακών συστημάτων στο ΕΣΠΑ και η ένταξή τους στους πρώτους οδηγούς ενεργειακών προγραμμάτων’>
Netweek: Τι γίνεται όμως με την ένταξη ευφυών μετρητικών πληροφοριακών ενεργειακών συστημάτων στο ΕΣΠΑ; Στους πρώτους οδηγούς ενεργειακών προγραμμάτων εντάσσονται με την περιγραφή προγενέστερων τεχνολογιών μερικής ή και μηδενικής ευφυΐας…

Δ. Γερογιάννης: Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Οι υπηρεσίες μας εντάσσονται ως επιλέξιμες δαπάνες στους οδηγούς των σχετικών προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας. Αλλωστε, ο Υπουργός του ΥΠ.ΑΝ, Κωστής Χατζηδάκης, έχει επιδείξει γνώση αλλά και ενδιαφέρον για τα ευφυή ενεργειακά πληροφοριακά συστήματα, λόγω της σπουδαιότητας των ψηφιακών ενεργειακών αποτυπωμάτων, καθώς και των ωφέλιμων και χρήσιμων συμπερασμάτων που αποδίδει η ευφυΐα τους για την ενιαία ενεργειακή πολιτική. Είναι θέμα χρόνου να υιοθετηθούν, μιας και αποτελούν το καλύτερο εργαλείο μέτρησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται από τα σχετικά προγράμματα.

Plugme Network
Το Plugme Network αποτελεί το πρώτο ελληνικό αμφίδρομο ενεργειακό portal ενημέρωσης, πληροφόρησης και παροχής έξυπνων ηλεκτρονικών Ενεργειακών Υπηρεσιών. Βάση του portal αποτελεί η έξυπνη μέτρηση της Ενέργειας και λοιπών Ενεργειακών Πόρων. Η ιδέα του PLUGME, θα βοηθήσει σημαντικά στην νέα μεθοδολογία παροχής ηλεκτρονικών ενεργειακών υπηρεσιών, μέσω διαδικτύου. Η μέθοδος θα διαχειρίζεται δεδομένα ηλεκτρικής κατανάλωσης, ADSL σύνδεσης και ειδικού portal και η υπηρεσία θα προσφέρεται στον πελάτη σε ενσωματωμένο πακέτο ADSL connection ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών καναλιών (IPTV, Mobile, etc). Η ιδέα, οι παραγόμενες web υπηρεσίες και η επιστημονική και αλγοριθμική βάση (Σύστημα και Μέθοδος) προστατεύονται από δύο Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (1006221 & 1006308) αποτέλεσμα της καινοτομικής φύσης της Intelen.
<‘here’>