Έμφαση στις διεθνείς θυγατρικές δίνει η Intelli Solutions μετά την επιτυχή προσάρτηση των αγορών της Μέσης Ανατολής, Αφρικής καις Τουρκίας.

Οι διεθνείς δραστηριότητες καλύπτονται πλέον από τον Όμιλο εταιρειών της Intelli που απαρτίζεται από θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες σε Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρο και Τουρκία, οι οποίες έχουν στελεχωθεί από τοπικό προσωπικό υψηλού επιπέδου.

Η δραστηριότητα του εξωτερικού για τον όμιλο ξεκίνησε το 2006, για να φθάσει σήμερα να αποτελεί ένα πολύ υψηλό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης είναι σημαντικές, δεδομένου του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης των διεθνών πωλήσεων.

Ο Όμιλος έχει ήδη δημιουργήσει ένα ισχυρό πελατολόγιο με έργα σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και τράπεζες της γεωγραφικής περιοχής των Βαλκανίων και Μ.Ε.Α.

Η πορεία αυτή οδήγησε τόσο σε επέκταση των υπαρχουσών συνεργασιών αλλά και σύναψη νέων, καλύπτοντας πλέον τη προαναφερθείσα γεωγραφική περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος της Intelli υπέγραψε συμφωνίες και έχει οριστεί πλέον επίσημος συνεργάτης και αντιπρόσωπος των παρακάτω κορυφαίων πολυεθνικών εταιριών στο χώρο του IT:
α) Της CA Technologies σε Ελλάδα, Κύπρο, Μέση Ανατολή & Αφρική καλύπτοντας τις περιοχές IT Service Management, Security και Mainframe
β) Της Compuware Corporation σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο και Τουρκία καλύπτοντας τις περιοχές IT Governance, Application Performance Monitoring και Mainframe
γ) Της 3i-Infotech σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Μέση Ανατολή & Αφρική καλύπτοντας όλο το φάσμα Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε Banking, Insurance και Capital Markets
δ) Της e-Gain σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Μέση Ανατολή & Αφρική καλύπτοντας συστήματα διαχείρισης γνώσης και εξυπηρέτησης πελατών των Contact Centers.

Όλες οι εταιρείες του ομίλου έχουν στελεχωθεί από επιστήμονες με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, εκτενή πείρα στη διεθνή αγορά και συσσωρευμένη εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες.