Η Intelli Solutions A.E., αντιπρόσωπος της Compuware Corporation σε Ελλάδα, Κύπρο και χώρες της ευρύτερης περιοχής Μέσης Ανατολής και Αφρικής (M.E.A.) γνωστοποιεί τη σημαντική διάκρισή της λύσης Compuware Vantage από τη Gartner ως η πιο αποδοτική λύση στη περιοχή του End-User Experience - Application Performance Monitoring.

Η εν λόγω κατάταξη, συμπληρώνει τις διακρίσεις και τα βραβεία που έχουν αποδοθεί στην Compuware από άλλους έγκυρους αναλυτές, όπως η Forester και η Yphise. Η τελευταία δε, απέδωσε τον τίτλο “Best Ranked Software Solution in Comparison With The Competitor” στον τομέα του End User Experience Monitoring, βασιζόμενη στο ISO 9001:2000 –certified assessment. Σύμφωνα με την πρόσφατη αυτή αξιολόγηση, η λύση Compuware Vantage, κατατάσσεται στο Leader Quadrant -το γνωστό τεταρτημόριου της Gartner- δεδομένου ότι είναι η μοναδική monitoring λύση που χρησιμοποιεί ιεραρχικό μοντέλο αναφορών (top-down approach),  το οποίο ξεκινάει από αναφορές της παρεχόμενης υπηρεσίας στους τελικούς αποδέκτες (End User Perspective), φέρνοντας μαζί σε μια κονσόλα, στοιχεία για την απόδοση των παρεχομένων υπηρεσιών και τον αντίκτυπο αυτών στον οργανισμό (Business Impact analysis).