Στοχεύοντας στην μεταφορά της αξίας του IT Governance σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς της ελληνικής αγοράς, η IntelliSolutions ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια τη συνεργασία της με την Compuware.Είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού πρωτίστως για το χρηματοοικονομικό και τηλεπικοινωνιακό τομέα. Ο Παναγιώτης Γιαλελής, Διευθύνων Σύμβουλος της IntelliSolutions A.E., αναλύει τα μελλοντικά σχέδια της συγκεκριμένης συνεργασίας και τα οφέλη υιοθέτησης μιας λύσης IT Governance.

Net Week: Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται η IntelliSolutions;

Παναγιώτης Γιαλελής: Η IntelliSolutions προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού πρωτίστως για το χρηματοοικονομικό και τηλεπικοινωνιακό τομέα. Μεταξύ των πελατών της IntelliSolutions συγκαταλέγονται σήμερα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, καθώς και μεγάλες εταιρείες του ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική αγορά, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει επιτυχώς η παρουσία μας στην περιοχή των Βαλκανίων και τη Μέση Ανατολή. Η εταιρεία διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και στελεχώνεται από επιστήμονες με εκτενή πείρα στην ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευμένη εργασιακή εμπειρία στις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής παγκοσμίως.

Σχετικά με τους τομείς δραστηριοποίησης, η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ portfolio λύσεων λογισμικού που έχει αναπτύξει η ίδια ή αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά σε συνεργασία με πολύ μεγάλες εταιρείες λογισμικού παγκοσμίως. Η IntelliSolutions κινείται κατά κύριο λόγο σε 5 τομείς:

  • IT Governance & Operations: Διαχείριση και λειτουργία πληροφοριακών υποδομών όπου αντιπροσωπεύει στην ελληνική, κυπριακή και αιγυπτιακή αγορά την Compuware, τη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στο χώρο του ΙΤ Governance.
  • Business Solutions με έμφαση στο e-business, το CRM, το Βusiness Intelligence (διάθεση και υποστήριξη των λύσεων της QPR και Balanced Scorecard εργαλείων) και το Enterprise Content Management.
  • Financial Services: Υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες δραστηριοποίησης, το Dynamic Relationship Pricing (DRP) με την λύση της ZafinLabs και ο χώρος του Private Banking & Asset Μanagement με την λύση Olympic Banking System της ERI, η οποία είναι διεθνώς καταξιωμένη με περισσότερες από 280 υλοποιήσεις στην παγκόσμια τραπεζική αγορά, και αποτελεί βέλτιστη επιλογή για όλα τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά περιβάλλοντα που διαθέτουν πολυεθνική παρουσία.
  • Mobility: Η εταιρεία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά εδώ και περίπου ένα χρόνο στην ελληνική αγορά τα προϊόντα της PALM. Στόχος μας είναι επιπλέον η αξιοποίηση των smartphones Treo της Palm ως ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό εργαλείο με μια σειρά από mobile εφαρμογές καλύπτοντας κάθετες αγορές, όπως ασφαλιστικούς οργανισμούς, φαρμακευτικές εταιρείες και νομικές υπηρεσίες.
  • Energy Information System & Services: Παροχή ΙΤ Υπηρεσιών που εξυπηρετούν ανάγκες στη νέα Ενεργειακή Αγορά, το χώρο της Εμπορίας Ενέργειας και τη Βιομηχανία, τον τομέα των ΑΠΕ, τον πολλά υποσχόμενο χώρο της Εξοικονόμησης Ενέργειας και του Περιβαλλοντολογικού ελέγχου του CO2.

Η ανάπτυξη ισχυρής κάθετης τεχνογνωσίας και η δυνατότητα παροχής όλου του φάσματος υπηρεσιών -από την ανάλυση απαιτήσεων έως την εκπαίδευση των τελικών χρηστών- μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις end-to-end στους πελάτες μας.


Compuware 2.0: The Leader in IT Governance
Net Week: Ένας από τους βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησης σας είναι η περιοχή του IT Governance και η συνεργασία σας με την Compuware. Πότε ξεκίνησε αυτή η συνεργασία και σε τι συνίσταται ακριβώς;

Παναγιώτης Γιαλελής: H Compuware και η IntelliSolutions ξεκίνησαν τη συνεργασία τους την 1η Σεπτεμβρίου 2006. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η IntelliSolutions έχει οριστεί ως επίσημος διανομέας της Compuware για την ελληνική, κυπριακή και αιγυπτιακή αγορά. Η Compuware, η οποία ιδρύθηκε το 1973 και αποτελεί σήμερα μια από τις κορυφαίες εταιρείες λογισμικού παγκοσμίως, έχοντας στο πελατολόγιό της το 90% των εταιρειών που ανήκουν στο Fortune 100, έχει αναγνωριστεί ως ηγέτης στις περιοχές του IT Governance, του IT Service Management και του Application Delivery Management, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία των υποδομών πληροφορικής ενός οργανισμού και βοηθώντας τους CIOs να τις διαχειριστούν αποτελεσματικότερα.

Μέσα από τη συνεργασία μας με την Compuware στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς της ελληνικής αγοράς, που θα βελτιώνουν την ποιότητα και την απόδοση των κρίσιμων συστημάτων τους, θα δίνουν έμφαση στη μέτρηση και ανάλυση της απόδοσης από την οπτική γωνία του τελικού χρήστη, ενώ μέσω των δυνατοτήτων συνολικής διαχείρισης που προσφέρουν, θα βελτιώνουν την παραγωγικότητα, τη διαθεσιμότητα και τους δείκτες κόστους που σχετίζονται με τα τμήματα πληροφορικής τους.

Net Week: Ποια είναι η διείσδυση της Compuware στην ελληνική αγορά και ποια τα σχέδια σας για το μέλλον;

Παναγιώτης Γιαλελής: Η διείσδυση της Compuware στην ελληνική αγορά είναι πράγματι αξιοσημείωτη χάρη στην ποιότητα και πληρότητα των λύσεων που διαθέτει, αλλά και στην επαγγελματικότητα και δέσμευση της IntelliSolutions, η οποία έχει επενδύσει αρκετά στην περιοχή του IT Governance. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει θετικά μια σειρά από πολύ σημαντικά και σύνθετα έργα τόσο στο Τραπεζικό όσο και στο Τηλεπικοινωνιακό τομέα.

Ο άμεσος στόχος μας είναι να μεταφέρουμε την αξία του IT Governance σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς της ελληνικής αγοράς -αξιοποιώντας βέλτιστες μεθοδολογίες και πρακτικές των Professional Services της εταιρείας- κτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με βάση επιτυχή και μετρήσιμα αποτελέσματα. Για να το πετύχουμε αυτό απαιτούνται σταθερά βήματα, που σημαίνει ότι κάθε ευκαιρία ή αίτημα που προκύπτει στους πελάτες μας, απολαμβάνει την πλήρη δέσμευση της ομάδας μας, προσφέροντας την μεγαλύτερη δυνατή αξία.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι σαφώς μας ενδιαφέρουν μεγάλα έργα πληροφορικής του δημοσίου τομέα, στον οποίο θα επενδύσουμε ενεργά το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα είναι μεγάλες όσον αφορά στην αύξηση του βαθμού ωριμότητας στην μηχανογράφηση, αλλά και το επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών προς την κοινωνία. Είμαι πεπεισμένος ότι οι λύσεις μας μπορούν να έχουν απήχηση στον ελληνικό Δημόσιο τομέα ιδιαίτερα αν σκεφτούμε τη σημαντικότητα της απόδοσης των συστημάτων από την οπτική γωνιά του τελικού χρήστη, άρα όλων των Ελλήνων που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.


Net Week: Ποια είναι ακριβώς τα οφέλη υιοθέτησης μιας λύσης IT Governance και ποια η πρόταση της IntelliSolutions;

Παναγιώτης Γιαλελής: Tο έργο που έχουν να επιτελέσουν οι Διευθυντές Πληροφορικής σε όλους τους Οργανισμούς είναι κοινό: Να μεγιστοποιήσουν την επιχειρηματική αξία των επενδύσεων πληροφορικής. Παρόλα αυτά όμως, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής δυσκολεύονται να πετύχουν το σκοπό αυτό, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες και συστήματα για να αποτιμηθούν οι αξίες, τα κόστη, τα ρίσκα και η απόδοση των υπηρεσιών που παρέχουν.

Σε αντίθεση με τα αντίστοιχα ανώτατα στελέχη, οι Διευθυντές Πληροφορικής διοικούν τους οργανισμούς πολλές φορές χωρίς να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα των επιχειρηματικών δεικτών που επιτρέπουν την επικοινωνία και τη διαχείριση της αξίας των επενδύσεων πληροφορικής. Χρειάζονται λύσεις που θα προσδιορίζουν την ευθύνη σε κάθε επίπεδο του ΙΤ οργανισμού διασφαλίζοντας ότι οι επενδύσεις θα υποστηρίζουν τις εταιρικές προτεραιότητες και θα αυξάνουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτή είναι η βασική ανάγκη που έχει οδηγήσει σήμερα τα τμήματα πληροφορικής των μεγάλων κυρίως οργανισμών να εξετάζουν την υιοθέτηση  λύσεων IT Governance.

Εμείς ως IntelliSolutions έχουμε την χαρά να αντιπροσωπεύουμε στην ελληνική αγορά την κορυφαία λύση της COMPUWARE, σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές (Gartner, Forrester), για το IT Governance. Η συγκεκριμένη λύση έχει επιλεγεί από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως (23.000 πελάτες, 71% of Fortune 500, 26 of 26 financial firms, 11 of 17 telecom firms).

Συγκεκριμένα η λύση μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης του ΙΤ οργανισμού επιτρέποντας τους να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μοντέλα διοίκησης μετρώντας την αξία, το κόστος, το ρίσκο, να ευθυγραμμίζουν τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των έργων, συμπεριλαμβανομένου της υποδομής και των εφαρμογών, να αποκτούν απόλυτο έλεγχο για όλα τα έξοδα, να αυξάνουν την αποδοτικότητα των διαθεσίμων πόρων, να διαχειρίζονται κεντρικά τα αιτήματα από τους εσωτερικούς χρήστες και να αυξάνουν την ικανοποίησή τους συλλέγοντας το δικό τους feedback.

Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω ότι η υλοποίηση ενός IT Governance έργου απαιτεί εξειδικευμένες υπηρεσίες, τεχνογνωσία και μεθοδολογίες (ITIL, coBIT, κ.λπ.), κάτι στο οποίο ως εταιρεία έχουμε επενδύσει πάρα πολύ προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε τοπικό επίπεδο με την ομάδα των Professional Services, αξιοποιώντας ταυτόχρονα βέλτιστες πρακτικές από την παγκόσμια εμπειρία της Compuware. Είναι ευχάριστο ότι στην ελληνική αγορά, που το IT Governance έχει σχετικά πρόσφατα ενεργοποιηθεί, η εταιρεία μας ήδη αναπτύσσει και ολοκληρώνει επιτυχώς τα πρώτα έργα.

 COMPUWARE – IT GOVERNANCE

 Demand Management  Budget Management
 Portfolio and Investment Planning  Time Tracking
 Project Portfolio Management  Performance Management
 Application Portfolio Management  Knowledge Management
 IT Service Management  Workflow Management
 Application Delivery Μanagement  Role-based Portals
 Quality Assurance  Survey Management
 Resource Management  Report Designer
 Financial Management  Client Management
 Project Management  COMPUWARE: We make IT rock around the world

IntelliSolutions
 Η IntelliSolutions Α.Ε. είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού πρωτίστως για το χρηματοοικονομικό και τηλεπικοινωνιακό τομέα. Εξυπηρετεί με τις λύσεις και της υπηρεσίες της τους μεγαλύτερους οργανισμούς και εταιρίες στην Ελλάδα, ενώ έχει ξεκινήσει επιτυχώς η παρουσία της στην περιοχή των Βαλκανίων και τη Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ portfolio λύσεων λογισμικού που έχει αναπτύξει η ίδια ή αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά σε συνεργασία με πολύ μεγάλες εταιρείες λογισμικού παγκοσμίως. Διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και στελεχώνεται από επιστήμονες με εκτενή πείρα στην ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευμένη εργασιακή εμπειρία στις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες. Στο επίκεντρο των στόχων και του οράματος της εταιρείας είναι σαφέστατα ο τελικός πελάτης, γύρω από αυτόν διαμορφώνονται όλοι οι εταιρικοί στόχοι και αξίες της εταιρείας, καθώς και η υιοθέτηση μελλοντικών λύσεων.