Κατά την πρόσφατη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της προοπτικής της Interamerican, αναδείχθηκε ως στρατηγική προτεραιότητα να γίνει η εταιρεία ο απόλυτος «Ψηφιακός Ασφαλιστής».

Η επιλογή αυτής της κατεύθυνσης έχει εισαγάγει την εταιρεία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της από το 2010. Η δέσμη των ενεργειών και των έργων είναι μεγάλη και υποστηρίζεται από σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα, συστήματα και εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας για λειτουργίες και προϊόντα.

Συνοπτικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός βασίζεται στη μετεξέλιξη του παραδοσιακού μοντέλου ανάπτυξης και παράδοσης προϊόντων Πληροφορικής “Waterfall” στο μοντέλο προσαρμοστικότητας στην αλλαγή “Agile”, με το ενδιαφέρον της Interamerican πρακτικά εστιασμένο:

• Στην εμπειρία του πελάτη, δημιουργώντας και παρέχοντας 24χ7 omni-channel προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών, αναλύοντας το customer journey του, ακούγοντας τη φωνή του, αξιοποιώντας περισσότερο τα αδόμητα δεδομένα και παρέχοντάς του Virtual assistance υπηρεσίες (chatbots, voice recognition, speech2text κ.α.) που απλοποιούν τη καθημερινότητα του.

• Στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανομένων χρονοβόρων manual διαδικασιών με την 24χ7 χρήση Robotics.

• Στη λήψη αποφάσεων, συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογίες στον χώρο των Smart Data, με στόχο την μετατροπή σε ένα data-driven οργανισμό. Παράλληλα, η δημιουργία cross selling και next best offer μοντέλων πωλήσεων, με την αξιοποίηση των leads και την παρακολούθηση των sales activities, θα βοηθήσει στη σημαντική βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας.

• Στην εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την προσαρμογή ή δημιουργία νέων business μοντέλων, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως η τηλεματική και το IoT.

• Στην είσοδο της εταιρείας στην API Οικονομία, αναπτύσσοντας και παρέχοντας το δικό της API development portal.

• Στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του Artificial Intelligence και των self-learning μηχανισμών, κάνοντάς τες integration με τις core ασφαλιστικές εφαρμογές, με virtual assistance υπηρεσίες και με χρήση τους καθημερινά στους τομείς των αποζημιώσεων, του underwriting και των contact centers.

• Στην ασφάλεια συστημάτων, με την συνεχή αναβάθμιση και διαρκή αξιολόγηση των συστημάτων προστασίας έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.