Ο Όμιλος Εταιρειών Digimark ανακοινώνει την ίδρυση της Intermark, εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων διαδικτύου.

Γνωρίζοντας την ισχυρή δυναμική καθώς και την αποτελεσματικότητα των μορφών προώθησης και διαφήμισης που προσφέρει το διαδίκτυο, η Intermark παρέχει σε επιχειρήσεις ένα ευρύτατο φάσμα λύσεων web, μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών e-business και internet marketing. Η Intermark αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της εταιρείας FCnet μετά την εξαγορά της τελευταίας από τον Όμιλο Εταιρειών Digimark το 2009, με την παράλληλη απορρόφηση σημαντικών στελεχών και πολύτιμης τεχνογνωσίας στον τομέα της προσφοράς διαδικτυακών υπηρεσιών.