Σήμερα βιώνουμε το στάδιο μιας σημαντικής μετάβασης στην εποχή του mobile cloud. Τάσεις όπως το BYOD, η πρόσβαση από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, το virtualization και οι συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών συσκευών δημιουργούν τη νέα γενιά εφαρμογών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, έως το 2020 θα έχουν συνδεθεί στο Internet περίπου 50 δισεκατομμύρια συσκευές. Μόνο το 2010 αναπτύχθηκαν περισσότερες από 350.000 εφαρμογές με περισσότερα από τρία εκατομμύρια downloads στο ενεργητικό τους. Το χρονικό διάστημα 2010-2020, η δημιουργία δεδομένων προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 44 φορές, με το 34% αυτών των δεδομένων να βρίσκεται στο cloud. Ολα τα παραπάνω μας οδηγούν σε έναν κόσμο διαισθητικών συνδέσεων μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων και αντικειμένων στο δίκτυο, δημιουργώντας τον κόσμο του Internet of Everything.

Τι σημαίνει αυτό;
Αυτό σημαίνει ότι οι τάσεις, τις οποίες παρατηρούσαμε για αρκετά χρόνια στο παρελθόν, έχουν «συσσωρευτεί» σήμερα δημιουργώντας νέες απαιτήσεις για το ΙΤ. Για παράδειγμα, οι χρήστες υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών ανατρέπουν τις διαδικασίες των παραδοσιακών επιχειρήσεων, αναγκάζοντας τις Διευθύνσεις Πληροφορικής να παρέχουν συνεχώς νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες, αλλά με στάσιμους ή ακόμη και μειωμένους προϋπολογισμούς. Οι εργαζόμενοι επιθυμούν να αναζητούν, να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στο χώρο εργασίας, όπως ακριβώς και στην προσωπική τους ζωή, απρόσκοπτα μέσω του cloud.

Πλέον, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής επωμίζονται το βάρος να καθιστούν τις εφαρμογές διαθέσιμες οποτεδήποτε και οπουδήποτε για τους εργαζόμενους και να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα. Ο στόχος είναι να αποδεσμευτούν οι επιχειρήσεις από τους περιορισμούς των πεπαλαιωμένων υποδομών και να μεταβούν σε έναν κόσμο όπου τα πάντα παρέχονται «ως υπηρεσία». Αυτό δημιουργεί έναν ταχύτατο ρυθμό λειτουργίας στην επιχείρηση, ο οποίος προϋποθέτει τη μετακίνηση προς υπηρεσίες που παρέχονται από το cloud.

Η αύξηση συσκευών, αισθητήρων και άλλων αντικειμένων που συνδέονται στο δίκτυο, οδηγεί στην έκρηξη του όγκου των δεδομένων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι Διευθύνσεις Πληροφορικής να βρεθούν αντιμέτωπες με κάθε μορφής σύνδεση (μεταξύ ανθρώπων, αντικειμένων και μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων), οι οποίες θα δημιουργήσουν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Μόνο οι εταιρείες, που θα προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τους ώστε να αναλύουν όλα τα δεδομένα και να τα μετατρέπουν σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες, θα καρπωθούν τα οφέλη.

Για όσους από εμάς ζούμε και δημιουργούμε μέσα από την τεχνολογία είναι εύκολο να γοητευτούμε από το Internet of Everything και να αντιληφθούμε τις τεράστιες αλλαγές για το μέλλον της τεχνολογίας των πληροφοριών. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε τα ανθρώπινα αποτελέσματα αυτού του τεχνολογικού φαινομένου. Η πραγματική αξία του Internet of Everything έγκειται στην ικανότητά του να τροφοδοτεί τις επιχειρηματικές αποφάσεις, να δημιουργεί σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες, να προσφέρει πλουσιότερες εμπειρίες και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Ενώ παρατηρούμε μια απίστευτη αύξηση των συσκευών IP-enabled, αισθητήρων και άλλων αντικειμένων, όλες αυτές οι συνδέσεις, ακόμη και οι συνδέσεις μεταξύ αντικειμένων, ουσιαστικά εξυπηρετούν το συμφέρον της ανθρωπότητας.